Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Elektronisko sakaru direkcija – IS drošības pārvaldnieka pakalpojumu iepirkums

Kategorija: Iepirkumi + Vakances

11. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
11.1. Pretendents var sniegt šīs dokumentācijas prasībām atbilstošus Pakalpojumus;
11.2. Pretendenta piedāvātajam speciālistam ir jābūt sekojošai izglītībai un pieredzei:
11.2.1. Augstākā izglītība datorzinātņu jomā;
11.2.2. Pieredze darbā IS izstrādē un uzturēšanā valsts institūcijās vismaz 5 gadi;
11.2.3. Pieredze IS izstrādes, uzturēšanas un drošības pārvaldības jomā (t.sk. iekšējo normatīvo aktu izstrādē un to ieviešanas kontrolē) vismaz 5 gadi;
11.2.4. Pieredze valsts IS izstrādes projektos projektu vadītāja vai analītiķa amatā vismaz 3 gadi;
11.2.5. Pretendenta apliecinātas šādu sertifikātu kopijas:
11.2.5.1. CISA (Certified Information systems auditor);
11.2.5.2. CAP (Certified Audit Professional);
11.2.5.3. COA (Certified Operational Auditor);
11.2.5.4. CISM (The Certified Information Security Manager) vai CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

VAS «Elektronisko sakaru direkcija” kopumā ir 12 informācijas sistēmas, no kurām divas ir Valsts informācijas sistēmas:
1. Numerācijas datubāze.
2. Atrašanās vietas informācijas datubāze.

Darba uzdevums
1. Drošības pārvaldniekam jāveic šādi pienākumi:
1.1. Nodrošināt visām ESD IS ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteikto drošības prasību ievērošanu;
1.2. Organizēt un vadīt IS drošības pasākumu īstenošanu, t.sk., veikt IS drošības incidentu pārvaldību un IS drošības risku analīzi;
1.3. Sadarbībā ar Informācija sistēmu departamentu veikt informācijas klasificēšanu;
1.4. Nodrošināt informācijas klasifikācijas un risku analīzes procesu, piedalīties IS darbības atjaunošanas un nepārtrauktības plānošanā;
1.5. Sadarbībā ar Informācija sistēmu departamentu izstrādāt un ieviest IS darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plānu, kas paredz rīcības scenārijus gadījumiem, ja esošie risku pārvaldības pasākumi jebkādu apstāk u dē ir k uvuši nepietiekami un kādi no nepieciešamajiem resursiem IS darbības nodrošināšanai nav pieejami. Plānā ietvert pasākumus arī sistēmas darbības atjaunošanai ārkārtas situācijā;
1.6. Veikt darbinieku instruktāžu informācijas drošības jomā (vismaz vienu reizi gadā);
1.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties ESD sanāksmēs, kas ir saistītas ar informācijas sistēmu regulējošo normatīvo aktu prasību izpildi;
1.8. Veikt ESD IS iekšējo auditu un citus ar IS drošību saistītus darbus;
1.9. Nodrošināt IS drošību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu aktualizāciju (esošo iekšējo normatīvo aktu analīze un iekšējo normatīvo aktu izstrāde nepieciešamības gadījumā).

Interesanti, kāpēc iepirkums nevis vakance. Prasības jau augstas, bet paskatīsimies, kas tur galā tiks iepirkts.

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits: 1
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Dzintars Kolosovskis,
Pasta adrese: Vecā Jūrmalas gatve 1b-53
Pilsēta/Novads: Rīga
Pasta indekss: LV-1083
Valsts: Latvija
E-pasta adrese: dzintk@inbox.lv
Tālruņa numurs: 29443132
Vispārējā interneta adrese (URL):
Faksa numurs:
IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)
Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9990    Valūta: LVL
Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 9990 Valūta: LVL

Avoti:
IUB: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/167386
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/171625
ESD: http://www.esd.lv/inner.php?left=178&left2=635&iep_id=698 [pielikums]

2010-12-23  »  edgars

 1. Dons Žurnāls
  23 December 2010 @ 15:44

  Man tīkamāks šķiet burtu savirknējums LSD.

 2. cio
  4 January 2011 @ 13:01

  Njām, interesanti sagaidīt rezultātu.
  Prasības rakstītas drusku bez poņas, spriežot pēc pienākumiem pietiktu ar CISM vai CISSP, CISA var nebūt, kur nu vēl CAP un COA. Drošībniekam jābūt darbiniekam, ārpakalpojums nebūs efektīvs šajā jomā. Pēc darba uzdevuma pietiktu ar kādi Ls 1500 pirms nodokļiem mēnesī, dēļ sertifikātiem par pakalpojumu paprasīs vismaz 3x vairāk.
  Informācijas klasificēšanā parasti primārie noteicošie ir informācijas resursu turētāji no biznesa.
  Darbības nepārtrauktības plānā parasti primārie atbildīgie arī ir no biznesa puses – apraksta ko viņi darīs laikā, kamēr informātiķi atjauno sistēmu saskaņā ar atjaunošanas plānu.
  Auditoru nav labi savietot ar drošībnieku – var sanākt interešu konflikts. IS risku analīze visdrīzāk nosegs lielāko daļu no IS auditā nepieciešamā.

Re: Elektronisko sakaru direkcija – IS drošības pārvaldnieka pakalpojumu iepirkumsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>