Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Privacy International: Latvijas privātuma profils

Kategorija: DVI + Juridiskie aspekti + Operatīvā darbība + Personas dati

Elektronisko sakaru likums nosaka, ka elektronisko sakaru nodrošinātājiem ir jāglabā tā dēvētie “saglabājamie dati” 18 mēnešus. Līdz ar citu informāciju “saglabājamie dati” iekļauj datus par zvaniem uz tālruņu numuriem, zvanītāju, adresātu un tā tālruņa numuru, mobilā tālruņa identifikatorus un datus par to ģeogrāfisko atrašanās vietu. Saskaņā ar likumu elektronisko sakaru nodrošinātājiem šie dati ir jānodod pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesai, ja šīs institūcijas to pieprasa.[52] Saskaņā ar Operatīvās darbības likumu operatīvās darbības subjekti ir valsts drošības un aizsardzības iestādes, iestādes, kas ir atbildības par sabiedriskās kārtības uzturēšanu, kā arī citas valsts institūcijas, kas ir ar likumu pilnvarotas veikt izmeklēšanas darbības savas kompetences ietvaros.[53]

Derīga lasāmviela, kaut gan neiekļauj svaigāko informāciju un ir vairāk fokusēts ap DVI darbību, bet tas ir saprotams ņemot vēra atzinības lappusi. Vērts izlasīt.

Republic of Latvia
Raivo Raudzeps, Sorainen; Arturs Kucs, Department of International and European Law, University of Latvia; Linda Austere, Center for Public Policy “PROVIDUS”; Aiga Balode, Data State Inspection; Anita Kovalevska, Latvian National Human Rights Office; Signe Plumina, State Data Inspection.

Avoti:
Brīvība.info: http://www.briviba.info/blogs/privatums-eiropas-savieniba/
Privacyinternational: https://www.privacyinternational.org/node/6923

2011-02-07  »  edgars

Re: Privacy International: Latvijas privātuma profilsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>