Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Signe Plūmiņa par sociālajās vietnēs esošo datu izmantošanu juridiskām personām

Kategorija: Juridiskie aspekti

Jautājums vai darba devēji un apdrošinātāji vai jebkura cita juridiska persona drīkst izmantot datus, kas publicēti sociālajās vietnēs kā draugiem.lv, facebook, twitter vai linkedin ir jautājums par regulējumu norāda DVI. Pievienojoties jebkurai no šīm vietnēm cilvēkiem ir jāpiekrīt lietošanas noteikumiem kā arī saistošajiem likumiem valstī.
Signe Plūmiņa: “Šos datus var izmantot tikai tam, kam pati persona ir piekritusi. Nekādu citu izņēmumu nav. Apdrošinātāji, darba devēji un citas personas, teiksim, privātdetektīvi utt., kuras zin, ka tur eksistē, iespējams, viņu interesējošā persona, tad viņi var izmantot to savām vajadzībām, bet tad tie ir tie “saņemšana/nodošana citam mērķiem”. Ja pati persona nav piekritusi, tad tas ir nelikumīgi.

Bet šeit ir izvilkums no draugiem.lv lietošanas noteikumiem:

# Visi portālā draugiem.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
# Kļūstot par reģistrēto portāla draugiem.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.
# Katrs reģistrētais portāla draugiem.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portāla draugiem.lv reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no Draugiem.lv.

Kā jums šķiet, vai šis formulējums atļauj nodot datus citam mērķim? Vai lietošanas noteikumos vispār ir aprakstīts pašu draugiem.lv datu apstrādes mērķis?

Avoti:
Latvijas Radio: http://www.latvijasradio.lv/zinas/35544.htm

2011-02-19  »  edgars

Re: Signe Plūmiņa par sociālajās vietnēs esošo datu izmantošanu juridiskām personāmTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>