Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Ministru prezidenta ziņojums par Latvijas virtuālās vides drošību 2010. gadā

Kategorija: Juridiskie aspekti + Kritiskā Infrastruktūra + SAB

Ministru prezidenta ziņojums par Latvijas nacionālo drošību 2010.gadā

3. Virtuālās vides drošība

Šobrīd Latvijas elektroniskās informācijas telpas apdraudējums vērtējams kā mērens, un tam nav būtiskas ietekmes uz nacionālo drošību, tomēr paredzams, ka tuvākajā nākotnē elektronisko uzbrukumu skaits pieaugs, un metodes, ar kādām tas tiks veikts, kļūs daudzveidīgākas. Lai gan šis apdraudējums visbiežāk ir tieši saistīts ar valstī notiekošajiem politiskajiem, militārajiem vai ekonomiskajiem procesiem, nevar izslēgt iespējamību, ka atsevišķos gadījumos elektroniskās informācijas telpā var tikt izdarīti negaidīti “uzbrukumi”, lai paralizētu atsevišķu informācijas tehnoloģiju darbību.

Latvijas prioritātes elektroniskās informācijas telpā esošo apdraudējumu novēršanai ir šādas:
1. Tiesiskā regulējuma pilnveidošana
Nepieciešams pilnveidot tiesisko regulējumu, nosakot informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras aizsardzības nodrošināšanas ietvaru, izveidojot efektīvu institūciju informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanai, nosakot rīcību informācijas tehnoloģiju drošības incidentu gadījumos, nosakot minimālās drošības prasības valsts un pašvaldību informācijas tehnoloģijām, kā arī precizējot atbildību un tās apmēru par noziedzīgiem nodarījumiem, kas veikti elektroniskās informācijas telpā un pret informācijas tehnoloģijām.
2. Starpinstitucionālās un starptautiskās sadarbības pilnveidošana
Nepieciešams turpināt atbildīgo valsts institūciju sadarbības uzlabošanu gan stratēģiskā līmenī, gan operacionālā līmenī, tas ir, elektronisko uzbrukumu novēršanā un to seku pārvarēšanā. Tāpat nepieciešams turpināt sadarbības uzlabošanu starp valsts institūcijām, pašvaldībām un privāto tiesību juridiskajām personām, lai norisinātos pastāvīga informācijas apmaiņa un augtu savstarpējā sapratne un uzticība.
Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju apdraudējuma specifiku, būtiska ir starptautiskās sadarbības veicināšana, īpaši attiecībā uz sadarbību ar Lietuvu un Igauniju, kā arī ar NATO Kiberaizsardzības izcilības centru Tallinā, tādējādi ne vien uzlabojot Latvijas spēju reaģēt uz informācijas tehnoloģiju apdraudējumiem, bet arī sniedzot savu ieguldījumu citu valstu informācijas tehnoloģiju apdraudējumu novēršanā.
3. Apdraudējuma identificēšanas un reaģēšanas pilnveidošana
Lai efektīvi reaģētu uz informācijas tehnoloģiju apdraudējumiem, būtiski ir pilnveidot spēju savlaicīgi atpazīt un identificēt gan iekšējo, gan ārējo apdraudējumu, kā arī veikt šāda apdraudējuma analīzi. Tādēļ būtiska ir atbildīgo valsts institūciju pastāvīga sadarbība, piedalīšanās mācībās un šādu mācību rīkošana Latvijā.
4. Informācijas tehnoloģiju lietotāju zināšanu pilnveidošana
Neizglītots vai neapzinīgs informācijas tehnoloģiju lietotājs paplašina informācijas tehnoloģiju apdraudējumu, tāpēc būtiska prioritāte ir pilnveidot informācijas tehnoloģiju lietotāju zināšanas un atbildības apzināšanos informācijas tehnoloģiju drošības jomā. Šā iemesla dēļ nepieciešams turpināt līdz šim aizsāktās aktivitātes un organizēt jaunus pasākumus, kas vērsti uz informācijas tehnoloģiju lietotāju izglītošanu. Par prioritāru uzskatāma valsts institūciju darbinieku izglītošana.
Vienlaikus nepieciešams pilnveidot arī augstākās izglītības sistēmu, veicinot studiju programmu izveidi, kas saistītas ar informācijas tehnoloģiju drošības jautājumiem, tādējādi vairojot zinātnisko potenciālu informācijas tehnoloģiju drošības uzlabošanā.

Acīmredzot ministru prezidentam bija slinkums uzdot atbildīgajām iestādēm sagatavot “īstu” ziņojumu par virtuālās vides drošību 2010 gadā, tāpēc “ziņojumā” tika iekopēts punkts “3.7. Informācijas tehnoloģiju apdraudējuma novēršana” no Nacionālās drošības koncepcijas.

Avoti:
Valsts Kanceleja: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3580

2011-02-21  »  edgars

  1. aivars
    23 February 2011 @ 20:15

    pietiek ari cepas
    http://www.pietiek.com/raksti/opozicija_nacionalas_drosibas_zinojums_apkaunos_premjeru

Re: Ministru prezidenta ziņojums par Latvijas virtuālās vides drošību 2010. gadāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>