Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Ziņojums par eParaksta ieviešanu un problēmām tā ieviešanā

Kategorija: eID + eparaksts + ePārvalde + eVelešanas + Juridiskie aspekti + LVRTC + SM

Informatīvais ziņojums par eParaksta praktiskās ieviešanas reālo situāciju un problēmām tā ieviešanā
1. E-paraksta attīstība Latvijā
2. Esošā situācija
3. eParaksta ieviešana citās Eiropas Savienības dalībvalstīs
4. eParaksta turpmākā attīstība

Uz doto brīdi esam identificējuši sekojošu e-dokumentu aprites problemātiku Valsts sektorā:
1. Nav iespējams iesniegt valsts vai pašvaldību iestādei pilnu elektronisko dokumentu paketi. Ja iedzīvotājs vai komersants vēlas sazināties ar iestādi elektroniskā veidā, viņam iesniegumam jāpievieno pielikumi, taču bieži vien nav iespējams no iestādēm iegūt visus dokumentus elektroniskā veidā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Līdz ar to, elektroniskais paraksts netiek lietots. Piemēram, būvniecības procesā būvniecības projekta saskaņojumus nav iespējams iegūt elektroniski, tāpēc šo projektu iesniegt kādam elektroniski nav iespējams un process tālāk jāturpina papīra veidā.
2. Vairākos likumos un MK noteikumos ir ierakstīts, ka dokumenti jāiesniedz vai nu papīra veidā vai klātesot pašam iesniedzējam. Šādi sašaurināti noteikumi liedz  iesniegt dokumentus elektroniskā veidā.
3. Valsts un pašvaldību iestāžu ierēdņi bieži vien tulko normatīvos aktus sašaurināti, jo nezina, baidās, nesaprot kā rīkoties ar elektroniskajiem dokumentiem. Piemēram, ja likumā minēts, ka dokuments jāiesniedz rakstveidā, ierēdņi nespēj sasaistīt konkrēto likumu ar Elektronisko dokumentu likumu, no kura izriet, ka elektroniski parakstītie dokumenti ir pielīdzināmi pašrocīgi parakstītiem dokumentiem.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40208240

Tagged:

2011-02-22  »  edgars

Re: Ziņojums par eParaksta ieviešanu un problēmām tā ieviešanāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>