Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

SM izstrādājusi kārtību, kādā galalietotājiem tiks īslaicīgi slēgta piekļuve Internetam

Kategorija: cert.lv + Incidenti + Juridiskie aspekti + SM

1. Pieprasījumu elektronisko sakaru komersantam slēgt galalietotājam piekļuvi elektronisko sakaru tīklam (turpmāk – pieprasījums) Drošības incidentu novēršanas institūcija nosūta uz elektronisko sakaru komersanta oficiālo elektronisko pasta adresi un elektronisko pasta adresi, kas norādīta rīcības plānā saskaņā ar šo noteikumu 2.2.apakšpunktu. Pieprasījumu paraksta Drošības incidentu novēršanas institūcijas pilnvarota persona ar drošu elektronisko parakstu.
2. Drošības incidentu novēršanas institūcija par pieprasījuma nosūtīšanas faktu telefoniski informē attiecīgo elektronisko sakaru komersantu un Valsts policiju.
3. Pieprasījumā norāda:
3.1.  detalizētu informāciju par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot galalietotāja pieslēgumu elektronisko sakaru tīklam, kas būtiski apdraud citu lietotāju likumiskās tiesības vai informācijas sistēmu, vai elektronisko sakaru tīklu drošību (informācija par citiem ietekmētajiem lietotājiem, informācijas sistēmām vai elektronisko sakaru tīkliem un nodarītā kaitējuma apraksts);
3.2.  laika periodu, uz kādu slēdzama galalietotāja piekļuve elektronisko sakaru tīklam (laika periods nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām).
4. Elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs elektroniski vai telefoniski informēt galalietotāju par atslēgšanu no elektronisko sakaru tīkla, kā arī atslēgšanas iemeslu un ilgumu atbilstoši pieprasījumā sniegtajai informācijai.
5. Elektronisko sakaru komersants atslēdz galalietotāju no elektronisko sakaru tīkla ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
6. Galalietotāja atslēgšana no elektronisko sakaru tīkla tiek veikta tā, lai šī darbība skartu pēc iespējas mazāku skaitu citu galalietotāju.
7. Pēc pieprasījumā norādītā laika perioda beigām elektronisko sakaru komersants atjauno galalietotājam piekļuvi elektronisko sakaru tīklam.

Ja pēc 24 stundām galalietotājs nebūs labojies, tad CERT.LV atkārtoti vāks pierādījumus un gatavos atkārtotu pieprasījumu?

Avoti:
Ministru Kabinets: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40209817

2011-03-14  »  edgars

  1. aivars
    19 March 2011 @ 16:11

    “Pieprasījumu paraksta Drošības incidentu novēršanas institūcijas pilnvarota persona ar drošu elektronisko parakstu.”
    Interesantums ir tāds, ka elektroniskais paraksts apstiprina parakstītāja identitāti, bet neapliecina informāciju par to, vai parakstītājs IR institūcijas pilnvarota persona :)

Re: SM izstrādājusi kārtību, kādā galalietotājiem tiks īslaicīgi slēgta piekļuve InternetamTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>