Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Eiropas uzņēmumi paraksta brīvprātīgu vienošanos par RFID tagu deaktivēšanu pēc noklusējuma

Kategorija: Juridiskie aspekti

RFID tagi tādās ierīcēs kā mobilie telefoni, datori, ledusskapji, e-grāmatas un automašīnas piedāvā daudzas priekšrocības gan uzņēmējiem, gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, gan patēriņa precēm. Šo priekšrocību piemēri ir: lielāka produktu uzticamība, energoefektivitāte un uzlaboti pārstrādes procesi, iespēja norēķināties par maksas ceļiem, neapstājoties pie naudas iekasēšanas punktiem, iespēja saīsināt lidostā pavadīto laiku bagāžas gaidīšanai un samazināt preču un pakalpojumu “ekoloģisko pēdu”.
Taču RFID tagi rada arī iespējamus riskus saistība ar privātuma, drošības un personas datu aizsardzību. Tas nozīmē arī iespēju, ka trešās personas bez atļaujas var piekļūt jūsu personas datiem (piemēram, informācijai par jūsu atrašanās vietu).

Eiropas Komisija 6.aprīlī parakstīja brīvprātīgu vienošanos ar ražotājiem, pilsonisko sabiedrību, ENISA (Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru), kā arī privātuma un personas datu aizsardzības uzraudzības iestādēm Eiropā par vadlīniju noteikšanu visiem Eiropas uzņēmumiem, lai risinātu ar viedtagiem (radiofrekvenču identifikācijas ierīcēm – RFID) saistītos personas datu aizsardzības jautājumus pirms viedtagu laišanas tirgū. 6.aprīlī parakstītā vienošanās ir daļa no Komisijas 2009.gada pieņemtā ieteikuma īstenošanas, un tajā norādīts, ka patērētājam, iegādājoties izstrādājumu ar viedtagu, to automātiski, nekavējoties un bez maksas deaktivē, ja vien patērētājs skaidri neizsaka savu vēlēšanos par pretējo.

Tā kā tas ir ieteikums, nevis direktīva, tad reālajā dzīvē ar šādu “deaktivēts pēc noklusējuma” principu mēs diez vai saskarsimies.

Avoti:
Latvijas Vēstnesis: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=228638

2011-04-13  »  edgars

Re: Eiropas uzņēmumi paraksta brīvprātīgu vienošanos par RFID tagu deaktivēšanu pēc noklusējumaTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>