Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Izstrādāts jauns biometrisko datu apstrādes sistēmas likumprojekts

Kategorija: Biometrija + ePārvalde + Juridiskie aspekti

5.pants.
(1) Sistēmā Ministru kabineta noteiktajā apjomā iekļauj datus, kurus iegūst:
1) izsniedzot personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus;
2) izsniedzot uzturēšanās atļaujas;
3) izsniedzot jūrnieku identifikācijas dokumentus;
4) izsniedzot transportlīdzekļu vadītāju apliecības;
5) izsniedzot gaisa kuģu apkalpes dokumentus;
6) no neatpazītiem līķiem;
7) policijas resoriskās pārbaudes, operatīvās, pretizlūkošanas un izlūkošanas darbības ietvaros. Iegūtos datus iekļauj Sistēmā, ja tas nepieciešams, lai novērstu draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, un ja lēmumu par šo datu ievadīšanu pieņem operatīvās darbības subjekts, kurš attiecīgos datus ieguvis;
8) izmeklēšanas darbību rezultātā, izņemot cietušo personu un liecinieku datus;
9) kriminālprocesā aizturētām, aizdomās turētām, apsūdzētām un notiesātām personām;
10) lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās ietvaros no personām, kurām nav derīga Latvijas Republikas izsniegta personu apliecinoša dokumenta;
11) no nepilngadīgas personas, ja tā:
a) izdarījusi Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 gadu vecuma sasniegšanas;
b) vairāk nekā divas reizes izdarījusi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās prettiesiskās darbības;
c) ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības;
d) patvaļīgi aizgājusi no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes, iestādes vai personas, kas veic bērna aprūpi un uzraudzību vai nonākusi Valsts policijas vai pašvaldības profilaktiskajā uzskaitē citu iemeslu dēļ;

7.pants
(1) Sistēmā iekļautos datus izmanto, lai veiktu personas identitātes pārbaudi:
1) personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu, kā arī vīzu, uzturēšanās atļauju un citu šajā likumā minēto dokumentu izsniegšanas procesā;
2) procesuālo darbību veikšanai kriminālprocesā;
3) veicot personu robežpārbaudi;
4) veicot ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu kontroli;
5) izskatot iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu;
6) sniedzot personai publisko pakalpojumu;
7) veicot pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanai vai likumpārkāpumu novēršanai;
(2) Sistēmā iekļautos datus izmanto, lai noteiktu personas identitāti:
1) kriminālprocesuālas darbības, policijas resoriskās pārbaudes, izlūkošanas, pretizlūkošanas, operatīvās darbības, kā arī iegūtās informācijas analīzes laikā;
2) neatpazīta līķa atrašanas gadījumā;
3) personas, kura nespēj sniegt ziņas par sevi, konstatēšanas gadījumā;
4) veicot pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanai vai likumpārkāpumu novēršanai.

Avoti:
Ministru Kabinets: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40213865

Tagged:

2011-04-13  »  edgars

Re: Izstrādāts jauns biometrisko datu apstrādes sistēmas likumprojektsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>