Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Pieņemti grozījumi, kas paredz abonementu un noslodzes datu sniegšanu civilprocesā

Kategorija: Juridiskie aspekti + SM

Saeima 3. un galīgajā lasījumā ir pieņēmusi grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kas cita starpā paredz pienākumu elektronisko sakaru komersantiem pēc tiesas pieprasījuma sniegt to rīcībā esošās ziņas par sakaru abonementiem un noslodzes datus arī civilprocesā. Līdz šim tiesa minētās ziņas varēja pieprasīt un elektronisko sakaru komersantiem pienākums tās sniegt bija tikai kriminālprocesā.

(1) Elektronisko sakaru komersants pēc tiesas pieprasījuma nodrošina informācijas sniegšanu par tā abonenta vai reģistrētā lietotāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi, kuram savienojuma laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese, lietotāja identifikators vai telefona numurs, lai nodrošinātu elektroniskajā vidē aizskarto personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību civillietās.
(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minēto, pēc prasības celšanas un tiesas pieprasījuma elektronisko sakaru komersants nodrošina informācijas sniegšanu arī par noslodzes datiem, kuriem ir nozīme lietas izskatīšanā un kuru izpaušanu lietā tiesa atzinusi par pieļaujamu, samērojot to ar personas tiesībām uz tās datu aizsardzību.

Avoti:
Brīvība.info: http://www.briviba.info/blogs/gods-ciena-un-internets/
TVNET: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/349008-anonimos_kengatajus_interneta_vares_sudzet_tiesa
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40192363

2011-05-28  »  edgars

Re: Pieņemti grozījumi, kas paredz abonementu un noslodzes datu sniegšanu civilprocesāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>