Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Informatīvais ziņojums par CERT.LV darba rezultātiem tās darbības pirmajos trīs mēnešos

Kategorija: cert.lv + SM

Saskaņā ar likuma 4.panta pirmo daļu Satiksmes ministrija 2011.gada 26.janvārī noslēdza deleģēšanas līgumu ar aģentūru, paredzot CERT.LV darbības nodrošināšanai 2011.gada 11 mēnešos finansējumu 87 991 latu apmērā, kā arī nododot aģentūras lietošanā ministrijas valdījumā esošo kustamo mantu (mēbeles, datortehnika, sakaru līdzekļi un cita veida kustamā manta).

Lai īstenotu likumā CERT.LV noteiktos pienākumus, aģentūrā ir tikusi izveidota jauna laboratorija, kurā pastāvīgi ir nodarbinātas desmit personas (divas uz pilnu darba slodzi, bet astoņas – uz nepilnu darba slodzi), ir izveidota klasificētās informācijas aizsardzības sistēma, izveidota CERT.LV tīmekļa vietne (http://www.cert.lv un http://www.cert.gov.lv), izstrādāts CERT.LV logotips, kā arī veikti citi administratīva rakstura pasākumi veiksmīgai likumā noteikto pienākumu izpildei un tiesību īstenošanai.

Pārskata periodā CERT.LV sniedza atbalstu:
*) valsts institūcijām un pašvaldības institūcijām, kuru informācijas sistēmās tika izplatīta kaitnieciska programmatūra;
*) valsts institūcijai, kuras tīmekļa vietne bija sabojāta un tajā bija ievietota kaitīga informācija;
*) pašvaldības institūcijai, kurai piederošai IP adresei notika DDoS uzbrukums, kura rezultātā attiecīgā servera darbība netika traucēta, bet tika pārslogots tā ārzemju sakaru kanāls;
*) pašvaldības institūcijai, kuras tīmekļa vietnes saturs tika aizstāts ar tai neparedzētu saturu;
*) komersantam, kura informācijas sistēmai notika vairākkārtēji neautorizētas piekļuves mēģinājumi;
*) komersantam, no kura informācijas sistēmas tika veikta svešas identitātes zādzība;
*) komersantam, kuram piederošam serverim notika neautorizēta piekļūšana, sabojājot aptuveni 300 uz tā izvietotas tīmekļa vietnes;
*) komersantam, kura serverim un tīmekļa vietnei notika neautorizēta piekļuve kā rezultātā tīmekļa vietnes saturs tika aizstāts ar tai neparedzētu saturu.

CERT.LV kopā ar aģentūru un Latvijas Universitāti ir uzsākusi sadarbības projektu ar Visbijas universitāti Zviedrijā par divu informācijas tehnoloģiju drošības kursu izstrādi Latvijas Universitātes maģistratūras programmās.

Avoti:
Valsts Kanceleja: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3677
CERT.LV: http://cert.lv/resource/show/115

2011-06-13  »  edgars

Re: Informatīvais ziņojums par CERT.LV darba rezultātiem tās darbības pirmajos trīs mēnešosTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>