Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Centralizēta e-veselības datubāze Latvijā tiek solīta jau 2013. gadā

Kategorija: Datu drošība + ePārvalde + eVeselība + Personas dati

Elektroniskajā veselības karšu sistēmā tiks radīta vienota datubāze, kurā tiks uzkrāti dati par pacientiem sniegtajiem pakalpojumiem, lai vienuviet nodrošinātu šo datu pieejamību gan pašam pacientam, gan ārstniecības personām no dažādām ārstniecības iestādēm. Katra pacienta profilā būs viņa ģimenes ārsta un speciālistu apmeklējumu dati, nozīmētā ārstēšana, izmeklējumu rezultāti un cita informācija.

Kā, ieviešot e-veselību, mazināsit sabiedrības neuzticību informācijas sistēmu drošībai un pārliecināsit, ka viņu sensitīvie dati nenoplūdīs?
Datu aizsardzības risinājumi pirmkārt ir programmatūru izstrādātāju atbildība, un projektu ieviešanas ietvaros drošības tehnoloģiskais nodrošinājums tiek prasīts un vērtēts. Taču tālāk tā ir ārstniecības iestāžu atbildība gan tehniskajā, gan cilvēciskajā aspektā, proti, vai pacienta dati netiek atstāti atvērtā datorā, vai ārsts pats ievada pacienta sensitīvos datus u.tml.
Ieviešot e-veselības sistēmu, ir paredzēti informācijas pieejas ierobežojoši risinājumi, kā arī būs nodrošināta informācijas apstrādes kontrole. Pacientam pašam jebkurā laikā būs iespēja kontrolēt, kurš un kāpēc ir apstrādājis viņa medicīnisko informāciju, kā arī ierobežot tai pieeju.
Pacientam būs tiesības liegt piekļuvi saviem datiem jebkurai citai personai, taču sistēma tad viņu brīdinās, ka šajā gadījumā viņa veselībai vai pat dzīvībai svarīga informācija nebūs pieejama mediķiem, piemēram, nelaimes gadījumā, kad viņam būs nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Pacients varēs izvēlēties iespēju aizliegt skatīt daļu viņa medicīnisko datu. Ārstam būs atļauts skatīt pacienta datus tikai saistībā ar konkrētu ārstniecības epizodi, citos gadījumos būs paredzēti sodi.

Redzēsim, kādas pieejas kontroles gala rezultātā tiks īstenotas.

Avoti:
Latvijas Vēstnesis: http://www.portalslv.lv/index.php?menu=doc&id=232743

Tagged:

2011-07-07  »  edgars

  1. Anonymous
    7 July 2011 @ 13:11

    Redz ka VID gadijumā nekāda “programmatūru izstrādātāju atbildība” neiestājās.

Re: Centralizēta e-veselības datubāze Latvijā tiek solīta jau 2013. gadāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>