Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Uzņēmumu Reģistra datu atkalizmantošanas licences cena plānota 62 tūkstoši latu gadā

Kategorija: ePārvalde + Juridiskie aspekti

Starp Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas personā un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lursoft”, noslēgtais līgums par Uzņēmumu reģistra automatizētās sistēmas licenci un apkalpošanu beidzas 2011.gada 7.augustā. Līguma noteikumi radīja šaubas par atbilstību Direktīvas prasībām, proti, bija ierobežojoši attiecībā uz valsts iespējām nodrošināt Direktīvas un Informācijas atklātības likuma prasībām atbilstošu informācijas sniegšanu atkalizmantošanai. Tāpēc Ministru kabinets uzdeva Tieslietu ministrijai nodrošināt, ka pēc Līguma termiņa beigām Uzņēmumu reģistra uzkrātā informācija uz vienādiem un nediskriminējošiem noteikumiem ir pieejama jebkurai trešajai personai atkalizmantošanai, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistru ar informācijas sistēmu pēc 2011.gada 7.augusta. Lai šo uzdevumu varētu izpildīt, ir jānosaka attiecīgs normatīvais regulējums.

Atbilstoši Direktīvas noteikumiem valsts sektora informācijas atkalizmantošana ir publiskā sektora iestāžu savākto, izgatavoto, reproducēto un izplatīto dokumentu izmantošana komerciāliem vai nekomerciāliem nolūkiem, kas nav saistīti ar šīs valsts iestādes publisko pienākumu veikšanu.

8. Licences izsniegšana par Uzņēmumu reģistrā tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radītās aktuālās informācijas atkalizmantošanu (1 licence uz gadu) 62331 Ls
9. Uzņēmumu reģistra vēsturiskās informācijas nodošana atkalizmantošanai (1 pieprasījums) 79460 Ls

Viens pieprasījums vēsturiskās informācijas nevarētu maksāt 80 tūkstoši latu. Vairāk izskatās pēc drukas kļūdas.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40223758
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40223761

Tagged:

2011-08-01  »  edgars

  1. heh
    11 August 2011 @ 13:02

    http://www.db.lv/dienas-bizness/tirdznieciba/pakalpojumi/lattelecom-luko-tirgot-registra-datus-242852

    lursofts jau nopircis, bet lattelecom interesejas

Re: Uzņēmumu Reģistra datu atkalizmantošanas licences cena plānota 62 tūkstoši latu gadāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>