Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

LVRTC un SEB piedāvā pieteikties eParakstam, ignorējot Elektronisko dokumentu likumu

Kategorija: Datu drošība + DVI + eparaksts + ePārvalde + Juridiskie aspekti + LVRTC

Sākot no 1.augusta 641 649 SEB Ibankas klienti – privātpersonas –  varēs pieteikties un iegūt virtuālo eParakstu, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru, informē VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC). Lai saņemtu eParakstu, SEB Ibankas klientiem, izmantojot internetbankas piekļuves datus, būs jāautentificējas portālā www.eparaksts.lv, jāaizpilda pieteikums un jāiegādājas sev nepieciešamais parakstīšanās reižu skaitu.

Pašreizējā kārtība, kas paliek spēkā citu banku klientiem, paredz, ka, piesakoties eParakstam portālā www.eparaksts.lv, persona izdrukā pieteikumu, paraksta to un, ņemot līdzi pasi, dodas uz klientu apkalpošanas centru. Klientu apkalpošanas centra speciālists apstiprina pieteicēja reģistrāciju un tikai pēc tam persona var iegādāties un lietot eParakstu.

Pašlaik LVRTC veic pārrunas arī ar citām bankām par šāda risinājuma piemērošanu viņu klientiem.

Nekur nav sniegta atbilde kā “šāds risinājums” apmierina EDL prasību par nepieciešamību iesniegt pašrocīgi parakstītu rakstveida pieteikumu droša elektroniskā paraksta saņemšanai:

17.pants. Kvalificēta sertifikāta izsniegšana
(1) Lai saņemtu kvalificētu sertifikātu, parakstītājs iesniedz pašrocīgi parakstītu rakstveida pieteikumu.

Kur skatās DVI?

Avoti:
LTV: http://ltvzinas.lv/?n=video&id=4922
LVRTC: https://www.eparaksts.lv/lv/jaunumi/gandriz-650-000-cilveku-eparakstu-vares-sanemt-neapmeklejot-klientu-apkalposanas-centru/

Tagged:

2011-08-03  »  edgars

 1. Re
  5 August 2011 @ 17:17

  Jā, neatbilst EDL, bet vai tas ir būtiski? Šeit jāskatās uz to, cik mēs uzticamies SEB, cik SEB ir atbildīga?

 2. LVRTC
  15 August 2011 @ 13:56

  Atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma (EDL) 3.panta otrajai daļai elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts.

  Elektronisko dokumentu uzskata par pašrocīgi parakstītu arī tajos gadījumos, kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

  VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) un AS „SEB banka” (SEB) piedāvātajā risinājumā virtuālā eParaksta iegūšanai, ir ievērota EDL 17.panta pirmajā daļā noteiktā prasība kvalificēta sertifikāta saņemšanai, t.i., elektronisko pieteikumu uzskata par pašrocīgi parakstītu, kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā.

  Piesakoties LVRTC sniegtajiem sertifikācijas pakalpojumiem, klients apliecina, ka tam ir zināms, ka, apstiprinot pieteikumu ar SEB Ibankas autorizācijas kodu, pieteikums tiek uzskatīts par pašrocīgi parakstītu.

 3. edgars
  15 August 2011 @ 19:26

  “Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.”

  Uz papīra vai ar drošu elektronisko parakstu. SEB ibankas autorizācijas kods nav ne viens no šiem.

  Jaunajos līgumos starp SEB un klientiem var iekļaut punktu, ka autorizējoties ar ibankas autorizāciju, pieteikums tiek uzskatīts par pašrocīgi parakstītu. Bet vai šāds punkts ir iekļauts vairākus gadus vecajos, esošo klientu līgumos?

  Otra lieta, SEB ibankas autorizācijas kods neatbilst Elektronisko dokumentu likuma “elektroniskā paraksta” definīcijai.

Re: LVRTC un SEB piedāvā pieteikties eParakstam, ignorējot Elektronisko dokumentu likumuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>