Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

VARAM iepirkums par e-pakalpojumu pamācību izstrādi

Kategorija: ePārvalde + Iepirkumi

Iepirkuma priekšmets:
Pamācības par e-pakalpojumiem (drukātas un elektroniskas).

Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Izpildītājs, konsultējoties ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanā iesaistītajām institūcijām, veic priekšizpēti par projektu ietvaros izstrādātajiem, sabiedrībai potenciāli lietderīgākajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un, saskaņā ar veiktās priekšizpētes rezultātiem, izstrādā atlasīto e-pakalpojumu praktiskā pielietojuma aprakstus. E-pakalpojumu apraksti veidoti par: katru e-pakalpojumu, iekļaujot tā mērķi, ieguvumu un praktisko pielietojumu, atsevišķām konkrētām dzīves situācijām, kad ar e-pakalpojumu palīdzību iespējams ātrāk un ērtāk nokārtot dažādas formalitātes.
Tāpat priekšizpētes laikā tiek identificēti piemērotākie e-pakalpojumi iekļaušanai plašākā informatīvajā kampaņā, kas ietvers reklāmkarogu eksponēšanu interneta vidē un reklāmas sižetu pārraidīšanu televīzijā;
Izpildītājs izstrādā 9 dažādus informatīvos materiālus, kuros apkopota praktiska informācija par projektu ietvaros izstrādātajiem e-pakalpojumiem, to mērķiem, ieguvumiem un praktisko pielietojumu dažādās dzīves situācijās:
8 no informatīvajiem materiāliem ir vienādā formātā un katrā no tiem iekļauts vienai atsevišķai nozarei (jomai) vai dzīves situācijai izmantojamo e-pakalpojumu saraksts. Izpildītājs definē un saskaņo ar Pasūtītāju informācijas lapu skaitu, kurās iekļaut pa atsevišķām nozarēm apkopotus e-pakalpojumus un kurās – informāciju par dažādās dzīves situācijās izmantojamiem e-pakalpojumiem;
Vienā informatīvajā materiālā (bukletā) apkopota informācija par e-pakalpojumiem
saskaņā ar Pasūtītāja nodrošināto e-pakalpojumu sarakstu.

Sasniedzamais rezultāts:
Veikta priekšizpēte, identificējot piemērotākos e-pakalpojumus to aprakstu veidošanai, eksponēšanai internetā
reklāmkarogu formā un iekļaušanai televīzijas reklāmas sižetos. Saskaņā ar priekšizpētes rezultātiem izstrādāti 2
veidu apraksti par e-pakalpojumu praktisko pielietojumu. Izdoti un piegādāti 9 veidu informatīvie materiāli.

Pakalpojuma paredzamā līgumcena
Līdz 19 000,00 (neskaitot 22% pievienotās vērtības nodokli)

Interesanti, vai šādu aprakstu veidošana nav VARAM tiešais pienākums?

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits: 2
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Belss, 40003237609
Pasta adrese: Kalvenes iela 22A
Pilsēta/Novads: Rīga
Pasta indekss: 1058
Tālruņa numurs: 67322333

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)
Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11499  LVL
Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 11499  LVL

Avoti:
VARAM: http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums/?doc=11894 [pielikums]
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/198745
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/204046

2011-08-18  »  edgars

  1. ierēdnis
    19 August 2011 @ 15:04

    Principā, ja skatās, ministriju uzdevums ir nodarboties ar nozares politikas izstrādi. Ministriju štatos jau sen nav komunikatoru un dizaineru armijas, līdz ar to, ir tikai normāli, ka ministrija šādu bukletu/ lietotājam patīkamu draudzīgu web materiālu sagatavošanas uzdevumu autsorcē (gan jau būs dzirdēts – Maza, efektīva pārvalde).
    p.s. un paskat saturu – tie pakalpojumi (vai daļa) nolikumā jau norādīta..

Re: VARAM iepirkums par e-pakalpojumu pamācību izstrādiTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>