Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

LVRTC iepirkums par e-paraksta integrēšanu resursu vadības sistēmā Horizon

Kategorija: eparaksts + Iepirkumi + LVRTC

Iepirkuma priekšmets:
E–paraksta integrēšana resursu vadības sistēmā (RVS) Horizon.

Paredzāmā līgumcena (bez PVN)
5 500.00

2.1. Pretendentam jānodrošina e-paraksta integrēšana RVS Horizon vidē, nodrošinot:
2.1.1. Autentifikāciju RVS Horizon, izmantojot elektronisko parakstu;
2.1.2. Grāmatvežu daļas darbinieku atslogošanu, automatizējot dokumentu (izejošo rēķinu) elektronisku parakstīšanu.
2.2. Darba uzdevums:
2.2.1. Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja autorizācijai
Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja autorizācijai funkcionalitāte paredz, ka šis modulis ļaus lietotājam blakus ierastajām autorizācijas metodēm – lietotāja vārdam un parolei un Microsoft Active Directory izmantošanai, piekļuvei Horizon izmantot arī elektronisko parakstu. Lietotājam, lai autorizētos ar elektronisko parakstu būs nepieciešams viedkaršu lasītājs un e-paraksta viedkarte. Lai sagatavotu šo funkcionalitāti ir nepieciešams veikt papildus izstrādes, kuras gaitā tiktu izveidota jaunā funkcionalitāte.
2.2.2. Izejošo dokumentu elektroniska parakstīšana
Izejošo dokumentu (rēķinu un salīdzināšanas aktu) elektroniska parakstīšana Horizon ir jauna funkcionalitāte, kuru nepieciešams izstrādāt. Attēlā pievienota šī risinājuma loģiskās arhitektūras shēma.

Risinājumā jāparedz, ka tiks izveidots Horizon e-paraksta servera modulis, kas nodrošina gan atsevišķu rēķinu un salīdzināšanas aktu parakstīšanu, gan rēķinu parakstīšanu masveidā no saraksta. Moduļa izstrādei jāizmanto Microsoft .NET platforma. Lai nodrošinātu masveida rēķinu parakstīšanu jāizmanto trešās puses risinājums HSM iekārta, kas ievērojami samazina parakstīšanai nepieciešamo laiku. Izstrādātais modulis jānodrošina parakstīšanas ātrums – 5 parakstītu dokumentu sekundē. Izmantojot šo moduli lietotājam pie rēķinu ģenerēšanas/drukāšanas jādod iespēja izvēlēties „ģenerēt failu ar elektronisko parakstu”.

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits: 1
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA FMS, 40003734170
Pasta adrese: Kronvalda bulvāris 3/5
Pilsēta/Novads: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasta adrese: martins.rekis@fms.lv
Tālruņa numurs: 67116211
Faksa numurs: 67116212

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)
Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5360 LVL
Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 5360 LVL

Avoti:
LVRTC: http://www.lvrtc.lv/files/purchaseNolikums_2011_42.pdf [pielikums]
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/198088
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/200218

2011-08-19  »  edgars

Re: LVRTC iepirkums par e-paraksta integrēšanu resursu vadības sistēmā HorizonTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>