Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

LVRTC socioloģisko aptauju iepirkums par e-paraksta izmantošanas ierobežojošiem faktoriem

Kategorija: eparaksts + Iepirkumi + LVRTC

2.1. Iepirkuma priekšmeta mērķis: veikt socioloģiskos pētījumus par Latvijas iedzīvotāju paradumiem un attieksmi pret LVRTC sertifikācijas pakalpojumiem, tai skaitā (e-parakstu), to
pielietojuma perspektīvām, kā arī alternatīvajiem personas elektroniskās identifikācijas veidiem un to popularitātes vērtējumu iedzīvotāju vidū.
2.2. Uzdevumi:
2.2.1. Konsultēt pasūtītāju par optimālāko socioloģisko pētījumu norises veidu, aptaujas anketu jautājumu formulēšanu un aptaujas anketu projekta izstrādi.
2.2.2. Izstrādāt socioloģisko pētījumu metodoloģiju, izveidot izlasi un atlasīt potenciālos respondentus.
2.2.3. Izstrādāt socioloģiskajos pētījumos izmantojamās aptaujas anketas un citus aptaujā izmantojamos materiālus
2.2.4. Veikt socioloģiskos pētījumus.
2.2.5. Sagatavot un iesniegt atskaiti par katra pētījuma rezultātiem.
2.3. Nodevumi:
2.3.1. Atskaite latviešu valodā ar kopsavilkumu teksta formā un galveno rezultātu atspoguļojumu grafikos. Atskaite tiek sagatavota drukātā un PDF formāta faila veidā.
2.3.2. Detalizēts rezultātu atspoguļojums pēc visiem aptaujā iekļautajiem jautājumiem datu tabulu formā.
2.3.3. Tehniskā informācija par pētījuma lauka darba norisi.

Paredzāmā līgumcena (bez PVN)
18 000.00

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits: 4
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA SKDS, 40003285242
Pasta adrese: Baznīcas iela 32-2
Pilsēta/Novads: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
Tālruņa numurs: 67312876

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)
Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 17150 LVL
Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 17150 LVL

Avoti:
LVRTC: http://www.lvrtc.lv/files/purchaseNolikums_2011_43.pdf [pielikums]
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/198209
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/200635

Tagged:

2011-08-19  »  edgars

Re: LVRTC socioloģisko aptauju iepirkums par e-paraksta izmantošanas ierobežojošiem faktoriemTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>