Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Sagatavoti MK noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem

Kategorija: DVI + Juridiskie aspekti + Personas dati

Noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem
Izdoti saskaņā ar Fizisko personu  datu aizsardzības likuma 28.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka obligātos nosacījumus, kas iekļaujami līgumos par personas datu nodošanu uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis un kas nenodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kāda atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.
[..]
4.5. personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, ko nodrošina pārzinis un personas datu saņēmējs:
4.5.1. informāciju par aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu personas datu apdraudējumu;
4.5.2. informāciju par aizsardzību, kuru īsteno ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un citiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem;
4.5.3. nosacījumu, ka pie tehniskajiem un informācijas resursiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas;

Noteikumu autoriem gribas pajautāt, kas tā tāda “kriptēšana”. LZA terminoloģijas komisijai arī varētu būt šāds jautājums.

Kā lai drošības speciālisti nodrošina to, kas nav nekur definēts?

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40206697
Latvijas Vēstnesis: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=234586
DVI: http://www.dvi.gov.lv/jaunumi/read.php?c=news&id=1313503271.761.0.0

2011-08-19  »  edgars

Re: Sagatavoti MK noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiemTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>