Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Interneta domēna vārdu strīdu risināšana Latvijā

Kategorija: Juridiskie aspekti + NIC.LV

Šāda veida strīdi tikuši skatīti arī Latvijas tiesās, piemēram, saistībā ar domēna vārda “hipokredits.lv” reģistrēšanu. Šo domēna vārdu bija reģistrējusi SIA “Hipokredits”, kura nodarbojās ar kreditēšanas pakalpojumiem. Valsts akciju sabiedrību “Hipotēku un zemes banka”, kurai piederēja preču zīmes “hipo”, “HipoNet” un “HipoNet.lv.internetbanka”, vērsās Rīgas apgabaltiesā, lūdzot tiesu uzlikt SIA “Hipokredits” pienākumu pārtraukt Hipotēku bankas preču zīmju nelikumīgu izmantošanu un uzlikt pienākumu tai dzēst domēna vārda “hipokredits.lv” reģistrāciju. Hipotēku bankas ieskatā, patērētāji tika maldināti attiecībā uz SIA “Hipokredits” piedāvātā produkta izcelsmi, jo var uztvert tās reģistrēto domēna vārdu “hipokredits.lv” kā ar Hipotēku banku saistīto vietni, kas piedāvā Hipotēku bankas produktus. Gan Rīgas apgabaltiesa, gan arī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta prasību apmierināja.

Spriedums “pastabanka.lv” lietā gan rāda, ka pierādīt preču zīmes plašo pazīstamību nav vienkārši. Turklāt Preču zīmju likuma normas nepalīdzēs atcelt reģistrāciju, ja domēna vārda turētājs reģistrēto domēna vārdu nebūs sācis lietot, bet reģistrējis to, lai pārdotu vai nepieļautu tā reģistrēšanu tiesīgajai personai.

Domēns “pastabanka.lv”, par kuru notiek tiesvedība ir alkatīgās valsts.lv administratores Ingas Mustes apsteidzošais gājiens pret SIA “Latvijas Pasta Banka”, kuriem tagad jāiztiek ar domēnu “latpastabanka.lv”.

NIC noteikumos ir iekļauta norma, saskaņā ar kuru domēna vārda lietošanas tiesības aptur, “ja saņemta informācija par strīda par domēna vārda lietošanas tiesībām izskatīšanu tiesā”. Tātad no šīs normas izriet, ka, lai bloķētu domēna vārda nodošanu trešajām personām, nav nepieciešams ne tiesas lēmums par prasības nodrošināšanu, ne arī lēmums par pagaidu aizsardzības līdzekli. Pietiek, ja prasītājs paziņo NIC par vēršanos tiesā pret domēna vārda turētāju. NIC pārstāvji mutvārdu paskaidrojumos ir apstiprinājuši, ka šeit par atbilstošu pierādījumu var kalpot prasības pieteikums ar tiesas zīmogu par saņemšanu. Turklāt vēlreiz jāuzsver, ka ar “lietošanas tiesību apturēšanu” šeit tiek domāts aizliegums veikt domēna vārda pārreģistrāciju, nevis neiespējamību piekļūt domēna vārdam piesaistītajai mājaslapai.

Avoti:
Delfi.lv: http://www.delfi.lv/news/comment/comment/andris-taurins-jurista-vards-interneta-domena-vardu-stridu-risinasana-latvija.d?id=40261551
Sorainen: http://www.sorainen.com/UserFiles/File/Publications/article.internet-domain-name-dispute-resolution-in-latvia.2011-08-23.lat.Jurista-Vards.andrist.pdf

2011-08-24  »  edgars

  1. čausītis
    24 August 2011 @ 12:13

    1. “Latvijas Pasta Banka” ir AS, nevis SIA.

    2. Domēnu pastabanka.lv atgūt neizdevās, spriedums netika pārsūdzēts un stājies likumīgā spēkā.

Re: Interneta domēna vārdu strīdu risināšana LatvijāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>