Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Civilās aviācijas aģentūras IT sistēmu un tehniskās infrastruktūras drošības audita iepirkums

Kategorija: Iepirkumi

1.3. Audita veikšanas maksimālais ilgums – 2 mēneši;
1.4. Paredzamā līgumcena – līdz 8000 LVL;

5.4. Pretendents var nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās projekta vadītājs, kuram ir maģistra grāds IT jomā, 3 gadu un vismaz 2 projektu pieredze šī konkursa iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma drošības audita projektu vadīšanā un kuram ir vismaz šādi sertifikāti:
5.4.1. CISA (Certified Information Systems Auditor) vai ekvivalents sertifikāts;
5.4.2. CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) vai ekvivalents sertifikāts.
5.5. Pretendents var nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās auditors, kuram ir augstākā izglītība IT jomā, 3 gadu un vismaz 2 projektu auditora pieredze šī konkursa iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma drošības audita projektos un kuram ir vismaz šādi sertifikāti:
5.5.1. CISA (Certified Information Systems Auditor) vai ekvivalents sertifikāts;
5.5.2. CISSP (Certified Information Systems Security Professional) vai ekvivalents sertifikāts;
5.5.3. sertifikāti, kas apliecina auditora zināšanas auditu veikšanai atbilstoši ISO 27001 standartam un   OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) metodikai;
5.5.4. Certified Ethical Hacker vai ekvivalents sertifikāts;
5.6. Pretendents var nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās testētājs, kuram ir augstākā izglītība IT jomā, 3 gadu un vismaz 2 projektu testētāja pieredze datu pārraides tīkla testēšanas (angļu val. ‘penetration’) projektos un vismaz šādi sertifikāti:
5.6.1. CISA (Certified Information Systems Auditor) vai ekvivalents sertifikāts;
5.6.2. sertifikāti, kas apliecina auditora zināšanas auditu veikšanai atbilstoši ISO 27001 standartam un OSSTMM (Opern Security Testing Methodology Manual) metodikai;
5.6.3. Certified Ethical Hacker vai ekvivalents sertifikāts.

Valsts aģentūras “ Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk tekstā – CAA) informācijas sistēmas (IT) nodrošina iestādes ikdienas darbu. Ikdienas darbā tiek izmantotas sekojošas informācijas sistēmas:
– CAA e-pasta sistēma;
– CAA WEB;
– CAA Failu sistēma;
– CAA Dokumentu vadības sistēma;
– CAA specializēta aviācijas sistēma EMPIC;
– CAA negadījumu reģistrēšanas sistēma ECCAIR;
– CAA finanšu pārvaldības sistēma;
– CAA IT uzturošās sistēmas.
Sistēmas ikdienā lieto 70 lietotāju.

Drošības auditos ir jāvadās pēc ISO 27001:2009 [LVS ISO/IEC 17799-2007]standarta, ņemot vērā Latvijas Republikas likumdošanas prasības CAA darbībai un datu aizsardzībai, kā arī labo praksi. Veicot ielaušanās un sociālās inženierijas testus, jāvadās pēc OSSTMM v3.0 standarta.

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits: 2
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “IT Centrs”, 40003481064
Pasta adrese: Skolas iela 27-37
Pilsēta/Novads: Jūrmala
Pasta indekss: LV-2016
Valsts: Latvija
E-pasta adrese: agris.krusts@itcentrs.lv
Tālruņa numurs: 67609740
Vispārējā interneta adrese (URL): www.itcentrs.lv
Faksa numurs: 67609741

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)
Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4000  LVL
Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 4000 LVL

Avoti:
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/201345
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/204916
CAA: http://www.caa.lv/UserFiles/File/iepirkumi/NolikumsCAA2011.03_ERAF.doc [pielikums]

2011-09-14  »  edgars

Re: Civilās aviācijas aģentūras IT sistēmu un tehniskās infrastruktūras drošības audita iepirkumsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>