Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Datu valsts inspekcijas 2010. gada publiskais pārskats

Kategorija: DVI + Juridiskie aspekti + Personas dati

2010.gadā maksas pakalpojumi kopumā sniegti 6874 Ls apmērā. Visbiežāk tika izmantoti tādi DVI maksas pakalpojumi kā personas datu apstrādes reģistrācijas pieteikuma aizpildīšana un izdrukāšana, DVI semināri un personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma organizēšana.

Interesentiem ļoti iesaku izlasīt pārskatā ievietotos juridiskos kāzusus ar atrisinājumiem:

Lai sniegtu skaidrojumu par 2010.gada ietvaros skatītajām lietām, DVI 2010.gada pārskata 4.2.nodaļā ir apkopojusi aktuālākās skatītās personas datu aizsardzības lietas.

4.2. Atzinumi un skaidrojumi
Par personas datu apstrādi, uzņemot filmu
Par paziņojuma par ierašanos pie darba devēja publicēšanu laikrakstā
Par informācijas par darbinieka atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas publicēšanu laikrakstā
Par personas datu apstrādi, izpaužot informāciju par parādsaistībām par namu apsaimniekošanu un sniegtajiem pakalpojumiem
Par ārstniecības iestādes rīcību, nododot personas datus trešajai personai
Par ārstniecības iestādes rīcību, nododot nepilngadīga bērna personas datus trešajai personai

Žēl gan, ka 2010.gada publiskais pārskats, kas izstrādāts 2011.gada jūlijā, mums ir jālasa 2012.gadā. DVI varētu veikt operatīvāku gada pārskata izstrādi un publicēšanu.

Avoti:
DVI: http://www.dvi.gov.lv/par_mums/dvi_gada_parskats_2010.pdf

Tagged:

2012-01-05  »  edgars

Re: Datu valsts inspekcijas 2010. gada publiskais pārskatsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>