Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tiesa: Informācija par noslepenotājiem nav iegūstama Informācijas atklātības likuma kārtībā

Kategorija: Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti + SAB + Spriedumi

[2] Pieteicējs iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, vēlāk to precizējot, par Valsts kancelejas atteikuma izsniegt prasīto informāciju atzīšanu par prettiesisku un pienākuma uzlikšanu Valsts kancelejai izsniegt pieteicējam informāciju par neizsniegto rīkojumu kopiju atzīšanu par valsts noslēpumu un to, kura amatpersona ir pieņēmusi šādus lēmumus.

[8] Informācijas atklātības likums attiecas uz informāciju, kura ir iestāžu informācijas apritē (2.panta otrā daļa). Informāciju, uz kuru attiecas šis likums, iedala vispārpieejamā informācijā un ierobežotas pieejamības informācijā (3.pants).

Savukārt likums „Par valsts noslēpumu” formulē valsts noslēpuma jēdzienu, nosaka valsts noslēpuma glabāšanas un izmantošanas kārtību un tā aizsardzību (1.panta pirmā daļa).

Tātad informācijai, kas ir valsts noslēpums, ir speciāls statuss, klasificēšanas kārtība un speciāls regulējums tās glabāšanai, izmantošanai un aizsardzībai. Līdz ar to uz šo informāciju neattiecas Informācijas atklātības likuma normas, proti, valsts noslēpums nav ierobežotas pieejamības informācija Informācijas atklātības likuma izpratnē.
Ievērojot minēto, Senāts atzīst par pamatotu Valsts kancelejas kasācijas sūdzības argumentu, ka Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts neattiecas uz valsts noslēpumu.

Interesanti, ka Lato Lapsa šo galīgo AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumu nav atspoguļojis savā portālā.

Avoti:
Tiesas.lv: http://www.tiesas.lv/files/AL/2012/01_2012/17_01_1012/AL_1701_AT_SKA-0135-12.pdf
Pietiek.com: http://www.pietiek.com/raksti/valsts_kancelejas_direktore_nav_apmierinata_ar_tiesas_spriedumu,_kas_liek_atklat_informacijas_noslepenotajus

Tagged:

2012-02-10  »  edgars

Re: Tiesa: Informācija par noslepenotājiem nav iegūstama Informācijas atklātības likuma kārtībāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>