Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

VRAA elektronisko dokumentu aprites līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” analīzes iepirkums

Kategorija: Iepirkumi + Informācijas atklātība

 2.2.1. Pretendentam ir Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja izdots industriālās drošības sertifikāts vai līdzvērtīgas drošības iestādes ārvalstī, kur Pretendents reģistrēts, izdots sertifikāts, kas apliecina, ka Pretendents ir tiesīgs veikt darbu ar valsts noslēpuma objektiem.
2.2.3.3.  Informācijas drošības eksperts:
2.2.3.3.1. Augstākā izglītība;
2.2.3.3.2. Pieredze vismaz 3 (trīs) informācijas sistēmu drošības dokumentācijas izstrādē;
2.2.3.3.3. Pieredze informācijas sistēmu drošības sistēmu veidošanā un uzturēšanā, kā arī konsultāciju sniegšanā IKT drošības un pārvaldības jautājumos;
2.2.3.3.4. Sertifikāts CISM1, CISSP2 vai analogs, vai ir augstākā izglītība informācijas sistēmu drošības jomā.
2.2.3.7.  Šifrēšanas /kriptogrāfijas speciālists:
2.2.3.7.1.  Augstākā izglītība;
2.2.3.7.2.  Pieredze darbā ar  dokumentu šifrēšanas metodēm.
2.2.3.8.  Tīklu speciālists:
2.2.3.8.1. Augstākā izglītība telekomunikācijās;
2.2.3.8.2. Pieredze liela apjoma tīkla infrastruktūras (starp vismaz 5 (piecām) ģeogrāfiski attālinātām iestādēm) izveidē vai izveides konsultēšanā.
2.2.3.9.  Elektronisko dokumentu aprites eksperts:
2.2.3.9.1. Augstākā izglītība;
2.2.3.9.2. Pieredze elektronisko dokumentu aprites plānošanā publiskajā pārvaldes vismaz 1 (vienā) iestādē.

Latvijā nav veikta visaptveroša esošās situācijas izpēte, analīze un procesa aprakstīšana par dokumentu, it īpaši, elektronisko dokumentu apriti līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot) un kā šādu dokumentu apritei ir tehniski un organizatoriski sagatavotas publiskās pārvaldes iestādes.

Lai nodrošinātu efektīvu prezidentūras darbību, ir nepieciešama (1) vienota un droša valsts informācijas sistēma, ar kuras palīdzību valsts pārvaldes iestādes un Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ES var veikt operatīvu informācijas sagatavošanu, izstrādi, uzskaiti un apmaiņu, kā arī (2) starpministriju datortīkls dokumentu līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot) apritei, kas saslēdz iesaistītās iestādes vienotā tīklā.

2.1.2.1. Apraksta dokumenta struktūrā obligāti jāietver šādas sadaļas:
1. Īss satura izklāsts
2. Dokumentā lietotie termini, saīsinājumi un apzīmējumi
3. Esošās situācijas apraksts
3.1. Esošie procesi
3.2. Esošajos procesos iesaistītās personas
3.3. Esošā sistēma
3.4. Esošais tiesiskais regulējums
3.5. Esošie politikas dokumenti
4. Izmaiņu pamatojums un būtība
5. Plānotās situācijas apraksts
5.1. Plānotie procesi
5.2. Plānotajos procesos iesaistītās personas
5.3. Plānotā sistēma
5.4. Plānotais tiesiskais regulējums
5.5. Plānotie politikas dokumenti
6. Plānotās sistēmas konceptuālā risinājuma analīzes kopsavilkums
7. Projekta izmaksu efektivitātes analīzes kopsavilkums

Avoti:
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/217341
VRAA: http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/article.php?id=25014 [pielikums]

2012-02-20  »  edgars

 1. Andris
  20 February 2012 @ 19:34

  Neizprotami kāpēc vajag šādam iepirkumam industriālās drošības sertifikāts. Sistēmas prasības līdz “dienasta vajadzībām” atbilstu Informācijas atklātības likumam :) tb kāds šeit valsts noslēpums ? Jebkurā gadījumā izskatās stipri sarunāts iepirkums.

 2. A.
  22 February 2012 @ 15:17

  “augstākā izglītība informācijas sistēmu drošības jomā”
  Kura universitāte Latvijā tādu piedāvā?

 3. > A.
  22 February 2012 @ 20:09

  Jautā iepirkumu komisijai, nevis šeit.
  Noteikti tikai komisija to zina ;/

Re: VRAA elektronisko dokumentu aprites līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” analīzes iepirkumsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>