Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

“LATNET serviss” dienā saņem vairākus informācijas pieprasījumus no policijas

Kategorija: Juridiskie aspekti + Operatīvā darbība + Personas dati

“Latnet serviss” saņem piecus sešus lūgumus dienā no policijas atklāt interneta adreses saistībā ar dažādām lietām, parasti sakarā ar krāpšanos. Dažkārt arī par naida kurināšanu, stāstīja Gurmans, kurš diskusijā pārstāvēja arī Latvijas Interneta asociāciju (LIA).

Viņš arī norādīja, ka starp LIA un policijas iestādēm jau ir izstrādātas procedūras, kā atklāt lietotāja interneta adresi, ja tiek apdraudēta cilvēku dzīvība vai parādās draudi valsts drošībai. Patlaban to varot izdarīt stundas, divu stundu laikā, taču Gurmans sacīja, ka “nesaprotu, ko šajā ziņā prasa ACTA”.

“To nosaka normatīvos aktos, Ministru kabineta noteikumos. ACTA nav teikts, ka termiņi jāmaina. Agrāk šādas lietas notika ar papīru apmaiņu, tagad tas var notikt elektroniski. Iekšlietu ministrija izteikusies, ka nav jāmaina noteikumi,” atbildēja Pūce.

Pieci seši lūgumi dienā ir tikai vienam IPS “LATNET serviss”. Tātad kopējais skaits mērāms simtos.

5. Atgādinām, ka IPS ir pienākums glabāt datus par 18 mēnešu periodu. Ja tiek saņemts pieprasījums par datiem, kas ir vecāki par 18 mēnešiem, IPS ir tiesības atbildē norādīt, ka šādi dati Jums nav pieejami. Tomēr LIA iesaka, ja pieprasītie dati Jums ir pieejami un pieprasījums ir bijis korekts, sniegt nepieciešamo informāciju.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 71.1 panta 8.punktu – saglabājamie dati, kuri vecāki par 18 mēnešiem ir jādzēš, izņemot tos datus, kurus ir pieprasījušas tiesībsargājošās iestādes līdz datu saglabāšanas termiņa beigām, bet kuri vēl nav sniegti, kā arī datus, kas turpmāk nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, maksas uzskaitei par sniegtajiem pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, maksājumu piedziņai vai starpsavienojumu nodrošināšanai.

6. Tiesībsargājošo iestāžu Pieprasījumā ir norādīts atbildes sniegšanas termiņš – 30 dienas, 10 dienas, trīs stundas un 1 stunda. Tomēr, ja tehnisko iespēju robežās nav iespējams nodrošināt atbildi noteiktajos termiņos (piemēram, 1 stundas laikā), atbilstoši Noteikumu 11. punktam, IPS ir pienākums informēt attiecīgo institūciju par kavējumu un sniegt datus, tiklīdz tas ir iespējams.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 820 dati 1-3 stundu laikā jāsniedz, lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījuma novēršanu vai atklāšanu, cilvēka dzīvības glābšanu vai valsts un sabiedriskās drošības aizsardzību, un dati saglabāti pēdējās diennakts laikā.

Institūcijas, kuras ir tiesīgas pieprasīt Saglabājamos datus:
Augstākā tiesa – pārstāv visas apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas;
Drošības policija;
Ģenerālprokuratūra – pārstāv visas prokuratūras;
Ieslodzījuma vietu pārvalde;
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
Militārās izlūkošanas un drošības dienests;
Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija;
Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests;
Satversmes aizsardzības birojs;
Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde;
Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde;
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde;
Valsts policija;
Valsts robežsardze.

Un tas viss bez tiesas akcepta.

Avoti:
LIA: http://www.lia.lv/juridiskie_jautajumi/3/lia_darba_grupas_izstradata_instrukcija_ips_kartiba_kada_tiesibsargajosas_iestades_pieprasa_un_ips_nodod_saglabajamos_datus/
TVNET: http://www.tvnet.lv/tehnologijas/nozares_jaunumi/412780-latnet_serviss_par_krapsanos_interneta_zino_sesas_reizes_diena
Likumi.lv: http://www.likumi.lv/doc.php?id=167539&from=off

2012-03-01  »  edgars

 1. Interesanti
  1 March 2012 @ 23:06

  Interesanti būtu uzzināt pieprasījumu aptuvenu sadalījumu pēc iemesliem, kāpēc tiek pieprasīta šāda informācija – “slikts” komentārs, krāpšana, draudi vēl kas?

 2. edgars
  1 March 2012 @ 23:17

  “Datu valsts inspekcija lūdz elektronisko sakaru komersantus iesniegt šādu statistisko informāciju par 2011.gadu:
  1. kopējais pieprasījumu skaits;
  2. laikposms (mēnešos), kas pagājis no datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, operatīvās darbības subjekts, valsts drošības iestāde, prokuratūra un tiesa pieprasījusi attiecīgos datus;
  3. gadījumu skaits, kad nav bijis iespējams izsniegt pieprasītos saglabājamos datus.”

  Lai arī DVI nav datu pamatojuma griezumā (tikai pati iestāde zin pieprasīšanas iemeslu), arī šādi dati varētu būt interesanti. Žēl gan, ka DVI tos nepublicē. Kāds varētu palūgt.

 3. hvz
  2 March 2012 @ 09:38

  es kā useris nevaru pieprasīt IPS dot informāciju, vai par mani kāds nav pieprasījis šos datus?

 4. A.
  2 March 2012 @ 10:11

  hvz: Fizisko personu datu aizsardzības likumā ierakstīts izņēmums:
  “15.pants. (1) Papildus šā likuma 8. un 9.pantā minētajām tiesībām datu subjektam ir tiesības iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās. “

 5. A.
  2 March 2012 @ 10:12

  (2) Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

 6. edgars
  2 March 2012 @ 10:44

  Kāds tad ir mehānisms šādu pieprasījumu kontrolei? Jāpaļaujas vienīgi uz institūcijas darbinieka godaprātu?

 7. hvz
  2 March 2012 @ 14:58

  Vispār jau dīvaini tā atsaukties uz šo punktu un neko nedot. Reku Eiropolam pat vesels apraksts veltīts, ka ir tiesības tomēr pieprasīt datus. http://www.dvi.gov.lv/files/Europol_buklets.pdf

Re: “LATNET serviss” dienā saņem vairākus informācijas pieprasījumus no policijasTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>