Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

SAB 2011.gada darbības pārskatā statistika par sarunu likumīgo noklausīšanos

Kategorija: Informācijas atklātība + Izlūkošana + Operatīvā darbība + Personas dati + SAB

MOBILO TELEFONU SARUNU KONTROLES IEKĀRTAS DARBĪBA
SAB atrodas iekārta, ar kuru tiesībsargājošās un valsts drošības iestādes veic mobilo telefonu sarunu kontroli. Ar šīs iekārtas palīdzību mobilo telefonu sarunu kontroli veic visas valsts drošības un tiesībsargājošās iestādes, kam to atļauj likums. Tehniski sarunu pārtveršanu nodrošina SAB, bet pārtvertie dati tiek automātiski nodoti tai iestādei, pēc kuras iniciatīvas uzsākta telefonsarunu pārtveršana.

Kā jūs domājat izpaužas sarunu automātiskā nodošana? E-pasts, FTP?

Pirms mobilā telefona kontroles uzsākšanas SAB saņem lēmuma daļu, kurā norādīts tā reģistrācijas numurs, amatpersona, kas pieņēmusi lēmumu, iestādes vadītājs, kas to apstiprinājis, Augstākās tiesas tiesnesis, kas to sankcionējis, kontrolējamais telefona numurs un termiņš, uz kādu kontrole veicama. Šī lēmuma daļa nesatur informāciju par personu, kuras telefons tiek kontrolēts, un kontroles motivāciju.

Saņemtie dati tiek automātiski nosūtīti un ir pieejami vienīgi tai iestādei, kas iniciējusi konkrēto sarunu kontroli un kas saņēmusi Augstākās tiesas tiesneša sankciju. SAB nav pārtvertās informācijas kopijas. SAB ir atbildīgs par iegūtās informācijas aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu līdz tās nodošanai kontroli iniciējušajai iestādei. Tālākā informācijas izmantošanas likumības un pamatotības kontrole ir tieša konkrētā operatīvās darbības subjekta vadītāja atbildība.

Noklusēts fakts, ka sarunu kontroli var uzsākt arī bez tiesneša sankcijas, to mēģinot saņemt vēlāk.

Mobilo telefonu kontroles mērķu sadalījums 2011. gadā (ar mērķi šajā gadījumā jāsaprot kontroles iekārtā ievadītais telefona numurs, procentuālais sadalījums norāda, cik numuru iekļaušanu sistēmā rosinājusi konkrētā iestāde):

– Valsts policija 38,5%
– Drošības policija 17,2%
– Satversmes aizsardzības birojs 15,6%
– Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 8,4%
– Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde 7,5%
– Valsts robežsardze 4,8%
– Militārās izlūkošanas un drošības dienests 4,1%
– Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde 3,9%.

Uzraudzību pār operatīvās sarunu noklausīšanās atbilstību likumiem veic ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori. Savukārt parlamentāro kontroli realizē Saeimas Nacionālās drošības komisija. 2011. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, SAB nav pieļāvis pārkāpumus, nodrošinot mobilo telefonu kontroli.

SAB pārstāve nevēlējās atklāt 2011. gadā kontrolēto numuru skaitu, kā atklāšana varētu dot ieskatu par mērogu, kādā tiek izvērsta likumīgā noklausīšanās.

Šādu informāciju SAB nevar sniegt, jo tādējādi tiktu izpausta informācija par valsts drošības iestāžu materiāltehnisko nodrošinājumu (šajā gadījumā par iekārtu jaudu), kas ir atzīta par slepenu un nav izpaužama.
Uzziņai – attiecīgās informācijas aizsardzība paredzēta MK noteikumu Nr.887 “Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.5.1.punktā, ar sarakstu varat iepazīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=95649

> Jūs pieļaujat iespēju, ka šis skaitlis varētu būt iekārtas tehniskais limits, un ka tiesībsargājošajai iestādei sarunu kontrole var tikt atteikta, pamatojoties uz iekārtas kapacitātes trūkumu?

Iepriekš minēto iemeslu dēļ sīkākus komentārus sniegt nevaru.

Ar procentuālā sadalījuma publiskošanu SAB ir izdarījis lāca pakalpojumu. jo ja pirms tam šis skaitlis bija zināms tikai SAB, tad tagad jebkura no iestādēm, zinot savu skaitu, var aprēķināt kopējo.

Avoti:
SAB: http://www.sab.gov.lv/index.php?lang=lv&nid=289

2012-04-08  »  edgars

 1. ilduss
  10 April 2012 @ 08:30

  Pareiziniet visu ar 10 un saņemsiet veselos skaitļus/tālruņus/cilvēkus. Tātad tika noklausīti ne mazāk kā 1000 cilvēku (un tālāk skaitiet tūkstošos 2k, 3k, 4k, utt.). Protams, ar pieņēmumu, ka procenti netika noapaļoti…

  Bet mani māca stipras šaubas, ka tas noklausīto skaits bija vairāk par 1000…

 2. A.
  13 April 2012 @ 13:25

  Ir dzirdēts, ka starp tām iestādēm ir valsts noslēpuma tīkls vai kas tml., kura iekšienē iespējams tiek lietots arī ftp.

  Par skaitu. 1000 numuri ir ļoti pieticīgs skaits. Atcerēsimies tikai KNAB darbības “jūrmalgeitas” sakarā, kur tika noklausītas desmitiem numuru.

Re: SAB 2011.gada darbības pārskatā statistika par sarunu likumīgo noklausīšanosTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>