Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Interneta vēlēšanu koncepcijas autori nav veikuši detalizētu risku analīzi

Kategorija: ePārvalde + eVelešanas + LVRTC + SM

2012.gada 3.aprīlī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (turpmāk – LATA) pārstāvji tikās ar Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) locekļiem, Satiksmes ministrijas un Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai pārrunātu koncepciju “Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi” (turpmāk – Koncepcija), kas š.g. 8.martā tika izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-271). Izsakot bažas par iespējamu naudas izšķērdēšanu un par to, ka nepārdomātas interneta vēlēšanu sistēmas ieviešana varētu radīt draudus valsts pamatvērtībām, tikšanās mērķis bija gūt pārliecību un paskaidrojumus no Koncepcijas autoriem par to, ka Koncepcijā aprakstītais interneta vēlēšanu risinājums atbilstu Latvijas Republikas Satversmē un ANO Vispārējai cilvēktiesību deklarācijā garantētajiem vēlēšanu principiem.

LATA biedra IBM Latvija pārstāvis Edijs Tanons norādīja, ka pasaulē nav veiksmīgu interneta vēlēšanu realizācijas piemēru, kas atbilstu Latvijas Republikas Satversmē un ANO Vispārējai cilvēktiesību deklarācijā garantētajiem vēlēšanu principiem. LATA kā profesionāla informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares asociācija, pārzinot esošās tehnoloģijas, patlaban neredz iespējas izveidot tādu interneta vēlēšanu sistēmu, kas atbilstu LR Satversmes 6.pantam, vienlaikus novēršot vēlēšanu nograušanas un rezultātu viltošanas draudus. No profesionālā viedokļa LATA biedriem izraisīja interesi Koncepcijas autoru pieteikums Latvijā realizēt pasaulē pirmo interneta vēlēšanu sistēmu, kura garantētu ne zemāku drošības līmeni kā tradicionālajās vēlēšanās un atbilstu LR Satversmes 6.pantam.

Diskusijas gaitā, izskatot 8 augstāk uzskaitītos punktus, CVK un LATA vienojās, ka 7. punkta prasība nav pamatota un ir pieļaujams, ka, piemēram, interneta kafejnīcas gūst peļņu no vēlēšanu pakalpojumu sniegšanas. Diemžēl nevienai no pārējām prasībām Koncepcijas autori nesniedza vai nespēja sniegt pietiekamu pamatojumu, kas ļautu gūt pārliecību par to izpildi.

No Koncepcijas autoriem LATA uzzināja, ka līdz šim nav veikta detalizēta interneta vēlēšanu risku analīze. LATA biedru Lattelecom pārstāvis Māris Veģeris un Exigen Services Latvia pārstāvis Pēteris Sliede norādīja, ka Koncepcija tālāk nevar tikt attīstīta bez detalizētas risku analīzes, kurā riski jāidentificē, jānovērtē tie pret ieguvumiem un jānodefinē precīza risku pārvaldība. LATA asociētais biedrs, LU MII vadošais pētnieks Māris Alberts uzskata, ka normatīvo aktu līmenī jānosaka visu iesaistīto organizāciju un personu atbildība gadījumos, kad vēlēšanu process tiktu nograuts vai vēlēšanu rezultāti viltoti.

CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars informēja par plāniem tikties ar pasaulē lielāko e-vēlēšanu sistēmu izstrādātāju SCYTL.

Pēc CVK ierosinājuma visi diskusijas dalībnieki tika aicināti rosināt diskusiju sabiedrībā par e-vēlēšanu tematiku. LATA jautājumā par interneta vēlēšanu atbilstību LR likumdošanai un ANO Vispārējai cilvēktiesību deklarācijā aicina izteikties juristus – konstitucionālo tiesību ekspertus. LATA saskata iespēju dot savu ieguldījumu Koncepcijas izvērtējumā pēc detalizētas risku analīzes un detalizēta interneta vēlēšanu risinājuma publicēšanas algoritmu un protokolu līmenī. Koncepcijas autori informēja par pilnīgu risinājuma atklātību, ko LATA visnotaļ atbalsta.

LATA izsaka gatavību turpmāk informēt sabiedrību par Koncepcijas stāvokli un piedalīties turpmākajās diskusijās, ja parādītos konstruktīva iespēja izveidot pasaulē pirmo interneta vēlēšanu sistēmu, kas garantētu ne zemāku drošības līmeni kā tradicionālajās vēlēšanās un atbilstu LR Satversmes 6.pantam.

Avoti:
LATA: http://lata.org.lv/?p=684

2012-04-16  »  edgars

  1. Andris K
    16 April 2012 @ 12:23

    Interesanti kopš kura laika starpdokumentam veic risku analīzi. :) LATA sagribēja publicitāti publicējot šo ziņu :)

  2. hvz
    17 April 2012 @ 12:21

    Šādā procesā riski jāanalizē jau savlaicīgi. gana ir sanācis atskatīties tādus biznesa gudrīšus, kas risku analīzi savā chartā ieplānojuši 2 nedēļas pirms go-live. Un kad šiem atnes drafta slēdzienu un rāda, šitā, šitā un tā dēļ sistēmu palaist nedrīkst, tad sāk brēkt un rādīt ar pirkstiem pie galvas.

Re: Interneta vēlēšanu koncepcijas autori nav veikuši detalizētu risku analīziTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>