Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Informatīvais ziņojums par elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā

Kategorija: DVI + eparaksts + ePārvalde + LVRTC

Informatīvais ziņojums izstrādāts, ņemot vērā nepieciešamību ieviest risinājumus Latvijā elektroniski parakstīto dokumentu apstrādei un atzīšanai Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), nepieciešamību nodrošināt uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju saraksta publicēšanu Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) prasībām atbilstošā formā, kā arī lai noteiktu atbildīgās iestādes Latvijā.

Ņemot vērā to, ka esošā EDL redakcija ir pārāk neviennozīmīgi interpretējama, VARAM ierosina precizēt EDL, nosakot, ka DVI ir atbildīga par USPS saraksta izveidi, uzturēšanu un publicēšanu atbilstoši noteiktajam standartam un formātiem, kā arī nosakot, ka Latvijā reģistrētajiem uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jāsniedz nepieciešamā tehniskā informācija un atbalsts DVI uzticamā sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju saraksta publicēšanas sagatavošanai atbilstošā formātā.

VARAM padotībā esošā Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) ar 2014.gada 1.janvāri nodrošinās risinājumu elektronisko dokumentu un elektronisko parakstu pārbaudei, kas parakstīti ar USPS sarakstā iekļauto ES dalībvalstu USPS sertifikātiem.

Lai pārbaudītu elektroniskos dokumentus un elektroniskos parakstus, kas parakstīti ar USPS sarakstā iekļauto ES dalībvalstu USPS sertifikātiem, tai skaitā, lai nodrošinātu un uzturētu valsts informācijas sistēmu darbam ar ES dokumentiem un nodrošinātu sadarbību ar pārējo ES dalībvalstu USPS organizācijām, VRAA nepieciešamās papildu izmaksas no 2013.-2015.gadam kopā veidos 61 420 Ls, tai skaitā, 21 140 Ls 2013.gadā, 20 140 Ls 2014.gadā un 20 140 Ls 2015.gadā.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40248681

Tagged:

2012-04-24  »  edgars

Re: Informatīvais ziņojums par elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas SavienībāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>