Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Izstrādāti personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi

Kategorija: Biometrija + ePārvalde + Izlūkošana + Juridiskie aspekti + Operatīvā darbība + Personas dati

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā ir valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” apakšsistēmas „Personas apraksts” un „Fototēka” (turpmāk kopā sauktas – reģistrs), kurās tiek uzkrātas ziņas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā aizturēto, apcietināto un ar brīvības atņemšanu notiesāto personu kriminālistisko raksturojumu un to fotoattēli.

Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kas veidota ar mērķi veicināt personu identitātes noskaidrošanu noziedzīgu nodarījumu apkarošanai, atklāšanai un novēršanai. Ziņas reģistram, galvenokārt, sniedz un izmanto Valsts policija, Drošības policija, Ieslodzījuma vietas un citas tiesībsargājošās iestādes normatīvajos aktos noteikto funkciju realizēšanai.

Šobrīd reģistrs darbojas saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2001.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.722, ar kuru apstiprinātas informācijas sistēmas „Kontingents” veidošanas un izmantošanas instrukciju un saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2001.gada 05.decembra rīkojumu Nr. 871, ar kuru apstiprinātas informācijas sistēmas „Fototēka” veidošanas un izmantošanas instrukciju.

5. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par aizturētām, apcietinātām, un personām, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu :
5.1. vārds (vārdi) un uzvārds (uzvārdi), kā arī iepriekšējais vārds, uzvārds, ja iepriekšējais vārds, uzvārds ir zināms;
5.2. personas kods (ja tāda nav – dzimšanas datums), ārvalstniekiem, tajā skaitā bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, un bezvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu;
5.3. dzimums;
5.4. valstiskā piederība un tās veids;
5.5. tēva vārds;
5.6. dzīvesvieta (deklarētā un faktiskā, ja persona atrodas apcietinājumā – dzīvesvietas adrese pirms apcietināšanas);
5.7. noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija;
5.8. krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;
5.9. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas veids;
5.10. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā izmantotie rīki  un līdzekļi;
5.11. kriminālistiskais raksturojums:
5.11.1. dzimtā valoda, kā arī valodas, kuras pārzina vai prot sazināties sarunvalodas līmenī;
5.11.2. nodarbošanās veids (nodarbošanās joma, specializācijas joma);
5.11.3. personas prasmes un iemaņas (pēc raksturojamās personas sniegtās informācijas vai lietas materiāliem);
5.11.4. iesauka (iesaukas);
5.11.5. personas tetovējumu un sevišķo pazīmju apraksts;
5.11.6. norādes (vārds (vārdi) un uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, adrese) uz personām, ar ko datu subjektam ir sakari noziedzīgajās aprindās, ieslodzījumu vietās un citi sakari, kas var būt nozīmīgi kriminālprocesā;
5.11.7. personas ārienes pazīmes (demogrāfiskās, anatomiskās un funkcionālās);
5.11.8. kaitīgās noslieces (piemēram, alkohola lietošana, narkotiku lietošana, toksikomānija);
5.12. personas fotokomplekts.
6. Reģistrā iekļauj dokumentāri apstiprinātas ziņas, izņemot šo noteikumu 5.11. apakšpunktā norādītās ziņas.

Obligātās tehniskās prasības veidojamiem fotoattēliem
1. Sejas portreta pretskata fotoattēla izmērs ievietošanai reģistrā:
1.1. fotoattēla garākai malai ir jābūt vismaz 525 pikseļi, taču ne garākai par 2000 pikseļiem;
1.2. acu zīlīšu savstarpējam attālumam jābūt vismaz 120 pikseļi;
1.3. galvas platums attēlā – vismaz 240 pikseļi.
2. Fotoattēla, kas nav sejas portreta pretskatā, izmērs ievietošanai reģistrā:
2.1. fotoattēla garākai malai ir jābūt vismaz 500 pikseļi, taču ne garākai par 2000 pikseļiem;
2.2. fotoattēls saspiežams .jpg, .bmp, .gif, un .png formātā, izmantojot 100% kvalitātes līmeni;
2.3. fotoattēla maksimālais fiziskais lielums ir 2 MB.
3. Fotokamera, kuras izšķirtspēja vismaz 5 pikseļi ar autofokusa režīmu.

BMP kompresija un  5 megapikseļi? Jābrīnās vien, kā mūsu valstī top MK noteikumi.

Avoti:

MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40251118

Tagged:

2012-05-17  »  edgars

 1. BlackHalt
  23 May 2012 @ 23:30

  Ja tas viss neietekmētu pat nejausu garamgajeju, tad varētu pasmieties.

  BMP “saspiesana” ;)

  http://blackhalt.blogspot.com/2012/01/sifreti-bmp-atteli.html

 2. oto
  14 June 2012 @ 18:13

  1. GIF, PNG ir bezzudumu kompresija, tā kā tie vispār būtu jāliek citā teikumā. JPG ir zudumu kompresija un 100% kvalitāte tur nav un nebūs, pie tam 100 ir nevis procenti, bet koeficients Q.
  2. 2MB nav precizēts tie ir megabaiti(1000^2) vai mebibiti(1024^2). Attiecīgi MB=1000000 biti vai MiB=1048576 biti. It kā nebūtiski, bet formāli var piekasīties.
  3. Man mobiļņikam ar rakstīts 5megapikseļi, bet reāli fiziski lēca ir uz 1megapikseli. Formāli atbilst, bet reāli ir tikai reklāmas triks
  4. Nav pateikts krāsu vai melnbalta bilde. GIF ir tikai 256 krāsu palete, rožu gan atpazīt var.

Re: Izstrādāti personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumiTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>