Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Apgabaltiesa atceļ spriedumu, ar kuru interneta portāls atzīts par masu informācijas līdzekli pēc būtības

Kategorija: DVI + Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti + Personas dati + Spriedumi

Iepriekš jau tika rakstīts par administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru interneta portāls www.tribine.lv tika atzīts par masu informācijas līdzekli pēc būtības. DVI rajona tiesas spriedumu pārsūdzēja un apgabaltiesa šo spriedumu atcēla:

[10] Administratīvā apgabaltiesa konstatē, ka lietā nav strīda par to, ka SIA „Nerealitāte” ir interneta portāla www.tribine.lv vietnes uzturētāja, kurā lietotāji, norādot atsauci uz informācijas avotu, var ievietot informāciju izplatīšanai sabiedrībai, kā arī par to, ka minētajā interneta vietnē notiek personas datu apstrāde, bet strīds ir par to, vai SIA „Nerealitāte” personas datu apstrāde bija jāreģistrē Datu valsts inspekcijā, ņemot vērā, ka pieteicēja uzskata, ka tās veiktajai personas datu apstrādei ir žurnālistiski mērķi.

Apgabaltiesas ieskatā no minētās tiesību normas secināms, ka interneta vietne kļūst par masu informācijas līdzekli, ja tā par tādu ir reģistrēta.
Ņemot vērā apstākli, ka saskaņā ar likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 9.panta pirmo daļu masu informācijas līdzekļi ir jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (minētā reģistrācija garantē masu informācijas līdzekļiem virkni tiesību, bet uzliek arī pienākumus, tai skaitā saskaņā ar likuma 7.pantu ievērot aizliegumu publicēt noteikta satura informāciju), bet attiecībā uz interneta vietnēm, kas vēlas veikt personas datu apstrādi žurnālistiskiem mērķiem, šāda kārtība ir paredzēta tikai no 2011.gada 20.oktobra, apgabaltiesas ieskatā interneta vietnēm līdz minētajam datumam nebija pamata uzskatīt, ka to darbība norit saskaņā ar likumu „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un ka uz tām attiecas izņēmums par personas datu apstrādi žurnālistiskiem mērķiem, kas atbrīvo no pienākuma reģistrēt personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
Ievērojot minēto, apgabaltiesa atzīst, ka Lēmumā ir pamatoti atzīts, ka pieteicēja ir izdarījusi Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.panta pirmās daļas pārkāpumu, kā arī ir pamatoti saukta pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 204.9panta pirmo daļu.

[12] Par izdarīto pārkāpumu pieteicējai saskaņā ar LAPK 204.9panta pirmo daļu piemērots naudas sods Ls 1100 apmērā.

Atstāt negrozītu Datu valsts inspekcijas 2009.gada 5.maija lēmumu Nr.3-1/2610 (administratīvā pārkāpuma protokols Nr.BC000087) par sabiedrības ar ierobežotu „Nerealitāte”, reģistrācijas numurs 40003678920, saukšanu pie atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.9 panta pirmās daļas, bet sabiedrības ar ierobežotu „Nerealitāte” sūdzību noraidīt.

Avoti:
Tiesas.lv: http://www.tiesas.lv/files/AL/2012/03_2012/20_03_2012/AL_2003_apg_AA43-0501-12_15.pdf

2012-07-04  »  edgars

 1. Atis
  4 July 2012 @ 21:58

  Šis tiesas lēmums nav nekāds pārsteigums un bija jau sagaidāms, ka apelācijas tiesa atcels pirmās instances tiesas lēmumu. Pārsteigums drīzāk bija pirmās instances tiesas lēmums.
  Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. panta pirmajā daļā ir skaidri norādīts, ka likuma 7., 8., 9. un 11. pants, citu starpā, netiek piemērots, kā arī datu apstrāde nav reģistrējama (likuma 21.panta otrās daļas 3.punkts), ja personas dati ir apstrādāti žurnālistiskām vajadzībām saskaņā ar likumu “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”. Savukārt pēdējais paredz pienākumu masu informācijas līdzekli reģistrēt. Tātad formāli – pārkāpums. Juatājums tikai – kura likuma? – FPDAL (netika reģistrēta datu apstrāde) vai MIL (netika reģistrēts masu informācijas līdzeklis)?
  Lai gan lielā mērā piekrītu Nerealitātes norādītajiem apsvērumiem. Manuprāt, MIL likums vispār ir kaut kāds atavisms, kas ar steigu jāatceļ. Viņš šobrīd ir bezjēdzīgs un neko, izņemot problēmas, sabiedrībai nedod. Kāda atšķirība vai es kaut ko nopublicēju vietējā pagasta laikrakstā ar tirāžu 100 eksemplāri vai savā blogā ar 100 lasītājiem? Noteikumiem visiem jābūt vienādiem. Un reģistrācijas pienākums šajā gadījumā nav nekas cits kā bezjēdzīgs administratīvs slogs.
  Un par terminiem – tas vispār Latvijas likumos ir kaut kāds vājprāts. Attiecībā uz masu informācijas līdzekļiem figurē vismaz 3 termini, no kuriem neviens nav kārtīgi definēts. Un tādu ir vesela kaudze. Un tad tu sēdi un domā, kā to visu saprast? Un nesaproti – vai pats esi stulbs vai likumdevējam zāle laba.
  Katrā ziņā ceru, ka Nerealitāte nepadosies un pārsūdzēs spriedumu vai arī ies tālāk – apstrīdēs tiesību normu atbilstību Satversmei un cels prasību EST par nepienācīgi ieviestu direktīvu.
  Un žetons tiesai par atsaukšanos uz Latvijas Padomju enciklopēdijā iekļautajiem skaidrojumiem. :)

Re: Apgabaltiesa atceļ spriedumu, ar kuru interneta portāls atzīts par masu informācijas līdzekli pēc būtībasTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>