Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Veselības informācijas sistēmas noteikumu publiskā apspriešana

Kategorija: ePārvalde + eVeselība + Personas dati

 

Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz Ārstniecības likuma 78.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu un atvieglotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, veselības nozares datus uzkrāj veselības informācijas sistēmā un ka Ministru kabinets nosaka veselības informācijas sistēmas pārzini, veselības informācijas sistēmā glabājamos datus un to apstrādes kārtību, kā arī datu izsniegšanas kārtību.
Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par veselības informācija sistēmu”  publiskā apspriešana norisinās līdz 2012.gada 17.augustam. Priekšlikumus un iebildumus par noteikumu projektu līdz 2012.gada 17.augustam lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu vm@vm.gov.lv.

Par sensitīvo datu centralizēto datu bāzi:

Projekts paredz, ka veselības informācijas sistēmā:
1) tiks uzkrāti šādi dati par pacientu: vārds, uzvārds, personas kods, pilsonības valsts, dzimums, personas statuss (dzīvs/miris), deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, rīcībspējas statuss, miršanas datums, kontaktinformācija, informācija par personu/personām, kuras ir pilnvarotas pieņemt lēmumu pacienta vietā, dati par pacienta ģimenes ārstu,
2) tiks uzkrāti par personu aizpildītie medicīniskie dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265 ”Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”(projekta 5.18.apakšpunkts),
3) tiks uzkrāta informācija par personai izsniegtajiem dokumentiem atbilstoši Eiropas savienības tiesību aktiem sociālās drošības sistēmu koordinēšanai attiecībā uz veselības aprūpi (projekta 5.17.5. apakšpunkts),
4) svarīgākā pacienta veselības informācija,
5) tiks izrakstītas receptes un nodrošināta to aprite starp ārstniecības personu un farmaceitu,
6) tiks izrakstītas darbnespējas lapas un nodrošināto aprite starp ārstniecības personu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un darba devēju,
7) nodrošināta iespēja apmeklējuma rezervēšanai pie ārstniecības personas.

12. E-veselības informācijas sistēmas datiem piekļūst:
12.1.fiziska persona, kura autentificējusies e-veselības informācijas sistēmā, izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem;
12.2.ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēta ārstniecības iestāde un aptieka, kurai ir derīga licence farmaceitiskai darbībai, ja vienlaikus:
12.2.1. tā elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu, noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par e-veselības informācijas sistēmas izmantošanu, kurā noteiktas e-veselības informācijas sistēmas lietošanas drošības un tehniskās prasības;
12.2.2. tās lietotājs autentificējies e-veselības informācijas sistēmā, izmantojot:
12.2.2.1. kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem;
2.2.2.2. ārstniecības iestādes vai aptiekas informācijas sistēmas autentifikācijas līdzekli, kurš atbilst šo noteikumu 12.2.1.apakšpunktā norādītā līguma prasībām;
12.3.valsts pārvaldes iestāde, kas, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu, noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par e-veselības informācijas sistēmas izmantošanu, kurā noteikta e-veselības informācijas sistēmas lietotāju noteikšanas kārtība, autentifikācijas veids un e-veselības informācijas sistēmas lietošanas drošības un tehniskās prasības.

Stipri apšaubāma autentifikācijas līdzekļu, kas nav elektroniskais paraksts izmantošanas drošība.
Noteikumos tiek definēts apjoms un gadījumi, kuros sistēmas lietotājiem ir tiesības saņemt datus, taču lielākajā skaitā gadījumu nebūs iespēju šīs tiesības tehnoloģiski ierobežot. Līdz ar to, kā vienīgais preventīvais nelikumīgu datu apstrādes novēršanas mehānisms ir paredzēta lietotāja izslēgšana no profesionālā reģistra:

Nepieciešams nodefinēt farmaceita vai farmaceita asistenta personisku atbildību par nelikumīgu (pacienta) datu apstrādi veselības informācijas sistēmā, papildinot MK noteikumus Nr.454 ar normu, ka farmaceita vai farmaceita asistenta reģistrācijas anulēšanu Latvijas farmaceitu biedrība pieņem arī gadījumā, kad farmaceits vai farmaceita asistents veic nelikumīgu fizisko personu datu apstrādi veselības informācijas sistēmā un par to ir saņemts kompetentas iestādes lēmums.

Nepieciešams papildināt MK noteikumus Nr.192 ar normu, nosakot, ka ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona tiek izslēgta no reģistra, ja tā veic nelikumīgu fizisko personu datu apstrādi.

Pozitīvi, ka tiek plānoti šādi drastiski sodi, taču tas nepalīdzēs gadījumā, ja ārstniecības iestādes vai aptiekas personāla nozaudētie autentifikācijas līdzekļi tiks izmantoti, lai iegūtu sensitīvos personas datus par jebkuru valsts iedzīvotāju.

Avoti:
Veselības ministrija: http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/publiska_apspriesana/

2012-07-19  »  edgars

Re: Veselības informācijas sistēmas noteikumu publiskā apspriešanaTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>