Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Centrālās statistikas pārvaldes IS drošības audita iepirkums

Kategorija: Iepirkumi

Audita ietvaros jāveic šādi darbi:
1. IT pārvaldības un dokumentācijas audits un rekomendāciju izstrāde procesu uzlabošanai:
1.1. Atbilstības pārbaude Latvijas Republikas un CSP informācijas drošības pārvaldības jomā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem;
1.2. IT drošības pārvaldības izvērtējums saskaņā ar LVS ISO/IEC 27002 „Informācijas tehnoloģija. Drošības metodika. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai”, iekļaujot šādu jomu izvērtēšanu:
1.3. Padziļināts risku pārvaldības procesa novērtējums un ieteikumu izstrāde risku pārvaldības procesa uzlabošanai.
2. CSP informācijas sistēmas un datortīkla drošības audits:
2.1. Informācijas sistēmu darbības risku identificēšana un novērtēšana, iekļaujot datu rezerves kopēšanas un atjaunošanas pārbaudi, serveru operētājsistēmu risku izvērtēšanu un sistēmas arhitektūras izvērtēšanu attiecībā uz kritiskākajiem riskiem; Aktivitāte jāveic šādām sistēmām:
2.1.1. „CSP informācijas sistēma”;
2.1.2. lietotāju direktorija;
2.1.3. e-pasta sistēma;
2.1.4. finanšu vadības sistēma;
2.1.5. virtualizācijas platforma;
2.1.6. CSP interneta mājvieta (7 mājas lapas, no kurām 2 ir datu savākšanas, 1 ir e-pasta sistēmas, bet pārējās ir informatīvās lapas).
2.2. Ugunsmūra konfigurācijas pārbaude atbilstoši ugunsmūra ražotāja rekomendācijām, drošības standartiem un labajai praksei.
2.3. Neautorizētas piekļuves pārbaudes iespējamības tests no CSP iekštīkla, sadarbības struktūrvienībām, kā arī publiskā tīkla un izmantojot bezvadu tīklus.
2.4. Sociālās inženierijas testi– personāla un cilvēciskā faktora ietekmes vērtēšana uz informācijas drošību saskaņā ar piegādātāja piedāvātu metodiku (darba apjoms ne vairāk kā 20 cilvēkstundas).
3. Nodevumu sagatavošana un rekomendāciju sniegšana informācijas sistēmas drošības un informācijas drošības pārvaldības uzlabošanas jomā.

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits: 1
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “DPA”, 40003351675
Pasta adrese: Elizabetes iela 75
Pilsēta/Novads: Rīga
Pasta indekss: LV-1050
Valsts: Latvija
E-pasta adrese: dpa@dpa.lv
Tālruņa numurs: 67509900
Vispārējā interneta adrese (URL): www.dpa.lv
Faksa numurs: 67509906

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)
Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 4972.5 LVL

Avoti:
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/208869
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/206158
CSB: http://www.csb.gov.lv/par-mums/iepirkumi/dokumenti/csp-201124 [pielikums]
CSB: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/atbilde_uz_pretendenta_jautajumu_0.doc [pielikums]

Tagged:

2012-07-30  »  edgars

Re: Centrālās statistikas pārvaldes IS drošības audita iepirkumsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>