Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Nacionālā muzeju krājumu kopkataloga informācijas sistēmas drošības audita iepirkums

Kategorija: Iepirkumi

Izpildītāja veicamais darba uzdevums ir drošības audita veikšana Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmas publiskai videi (www.nmkk.lv) un darba videi (is.nmkk.lv), veicot šādus novērtējumus:
1. Pakalpojumu izpildes plānošana un ierobežojumi:
2. Tehnisko risku identifikācija:
3. Procedūru un dokumentācijas izvērtējums:
4. Sistēmas ātrdarbības un veiktspējas testēšana:
5. Fizisko personu datu apstrādes audits:
6. Audita ziņojums sastādišana, pievienojot metodikai atbilstošas veidnes un risku pārvaldības plānu.
7. Risku pārvaldības plāna izveide identificētajiem riskiem, norādot:

Avoti:
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/229923
KIS: http://www.kis.gov.lv/2012/05/iepirkums-nacionala-muzeju-krajuma-kopkataloga-informacijas-sistemas-drosibas-audita-veiksana/ [pielikums]

2012-07-30  »  edgars

Re: Nacionālā muzeju krājumu kopkataloga informācijas sistēmas drošības audita iepirkums







Tags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>