Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Veselības inspekcijas informācijas sistēmas drošības audita iepirkums

Kategorija: eVeselība + Iepirkumi

Audita mērķis: Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas (turpmāk – VUIS)  audita mērķis ir informācijas sistēmas pārbaude pēc to atbilstības likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, IT pārvaldības sistēmas izvērtējums, izstrādes un ieviešanas projektu novērtējums, informācijas sistēmas drošības risku identificēšana un analīze.

Atbilstības pārbaude Latvijas Republikas un VI informācijas drošības pārvaldības jomā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem. Iekļaujot atbilstības izvērtējumu šādiem normatīvajiem aktiem:
1. Fizisko personu datu aizsardzības likums
2. Valsts informācijas sistēmu likums
3. Informācijas tehnoloģiju drošības likums;
4. MK noteikumi Nr.764 “Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības;
5. MK noteikumi Nr.765 “Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības”.

IT drošības pārvaldības izvērtējums saskaņā ar LVS ISO/IEC 27002 „Informācijas tehnoloģija. Drošības metodika. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai”.

VUIS drošības testi. Drošības testi jāveic saskaņā ar šādām metodēm:
1. OWASP (Open Web Application Security Project) testēšanas vadlīnijas (OWASP Testing Guide).
2. Atvērtā koda drošības testēšanas metodikas rokasgrāmata OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual).
Drošības testi jāveic gan no ārējā, gan iekšējā tīkla, pirms to izpildes veicot saskaņojumu ar Pasūtītāju par testēšanas norises laiku.

V.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Agile & CO”, 40003939574
Pasta adrese: Citadeles iela 12
Pilsēta/Novads: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasta adrese: aigars@agile.lv
Tālruņa numurs: 20067009
Vispārējā interneta adrese (URL): http://agile.lv/

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits: 4
IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)
Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4900 LVL
Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 4900 LVL

Avoti:
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/240575
IUB: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/236699
VI: http://vi.gov.lv/uploads/files/Nolikums(2).doc [pielikums]
VI: http://vi.gov.lv/uploads/files/Jautajums01(1).doc [pielikums]

2012-07-30  »  edgars

Re: Veselības inspekcijas informācijas sistēmas drošības audita iepirkumsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>