Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: July 2012

Nodrošināt personas datu aizsardzības uzraudzību, 2011.gada ietvaros DVI veica 290 pārbaudes par iespējamu personas datu apstrādes neatbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam un tika saņemtas 257 rakstiskas sūdzības. Pārbaudot sūdzībās ietverto informāciju, pārkāpumi tika konstatēti un administratīvie sodi piemēroti 47 lietās par Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumiem – 24 brīdinājumi un 23 naudas sodi […]

Tagged:

 » Read the rest

  Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz Ārstniecības likuma 78.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu un atvieglotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, veselības nozares datus uzkrāj veselības informācijas sistēmā un ka Ministru kabinets nosaka veselības informācijas sistēmas pārzini, veselības informācijas sistēmā glabājamos datus un to apstrādes kārtību, kā arī datu […]

 » Read the rest

Šajā saistībā var rasties loģiska neizpratne: kāda gan šeit personas datu aizsardzība, ja informācija reģistrā ir publiski pieejama? Tomēr tieši publiski pieejama reģistra darbībā personas datu aizsardzības principu nodrošināšana varētu būt daudz sarežģītāka nekā slēgta tipa reģistrā. Protams, ka arī datu publiskošanas gadījumā ir rūpīgi jāizsver vairāku personas datu aizsardzības principu piemērošana, tāpēc personas datu […]

 » Read the rest

Q: What strategy for deleted data? A: There is data that is never deleted actually. There are situations, like I leave my PC on the table and somebody comes and destroys my profile and so on, so basically we have to keep the data in the database and just mark the data as deleted. But […]

1 komentārs  » Read the rest

AS “Swedbank” sistēmas tehniskas problēmas otrdienas rītā izraisīja satraukumu vairākiem bankas klientiem, kuru kontos līdzekļi bija rezervēti dubultā vai arī nebija pieejami, pārliecinājās portāls “Delfi”. “Swedbank” preses sekretāre Kristīne Jakubovska apliecināja, ka bankas sistēmā konstatēta kļūme, kuras rezultātā vairākām bankas kartēm, ar kurām izdarīti pirkumi citu banku terminālos, aizkavējas naudas noņemšana, bet rezervētā nauda var […]

5 komentāri  » Read the rest

Izplatot jauno priekšlikumu Regulai, EK piedāvā modernizēt jau pastāvošos principus, izveidojot vienotus datu aizsardzības noteikumus, kas būtu spēkā visā ES teritorijā, jo pašreiz regulējums personas datu aizsardzības jomā nav harmonizēts un katrā ES dalībvalstī tiek regulēts atšķirīgi. II. Latvijas nacionālā pozīcija Latvija pozitīvi vērtē EK ieguldīto darbu, izstrādājot vienotu datu aizsardzības regulējumu ES, tādējādi radot mūsdienīgu, […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

3.4. E-adreses un sūtījuma drošības risinājums Ņemot vērā, to, ka faktiski visa sarakste starp valsts pārvaldes iestādi un privātpersonu satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, saņēmēja vārds, uzvārds, adrese, personas kods utt.), lai nodrošinātu no satura viedokļa aizsargājamu dokumentu drošu nosūtīšanu un saņemšanu, ir jānodrošina saņēmēja autentifikācija. Autentifikācija iespējama, izmantojot www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus. Privātpersonām un […]

2 komentāri  » Read the rest

Iepriekš jau tika rakstīts par administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru interneta portāls www.tribine.lv tika atzīts par masu informācijas līdzekli pēc būtības. DVI rajona tiesas spriedumu pārsūdzēja un apgabaltiesa šo spriedumu atcēla: [10] Administratīvā apgabaltiesa konstatē, ka lietā nav strīda par to, ka SIA „Nerealitāte” ir interneta portāla www.tribine.lv vietnes uzturētāja, kurā lietotāji, norādot atsauci […]

1 komentārs  » Read the rest

[7] No lietas materiāliem un tiesas sēdē sniegtajiem pušu paskaidrojumiem, tiesa konstatē, ka lietā nav strīda, ka 2010.gada 12.janvārī no pieteicējas interneta mājas lapā www.bta.lv/files jebkuram bija pieejama informācija par vairāk kā simts fiziskajām personām, t.sk., gan viņu personas dati, gan sensitīvie personas dati (tautība). Datu pieejamību pierāda Inspekcijas 2010.gada 12.janvārī noformētais akts un izdrukas […]

3 komentāri  » Read the rest

Pieņemtie grozījumi Iesniegumu likumā tika reklamēti kā grozījumi, kas vienkāršos iedzīvotāju saziņu ar valsti, taču, diemžēl, otrajā lasījumā tika atbalstīts priekšlikums, kas iestādei atceļ pienākumu uz elektroniski iesniegtu iesniegumu atbildi sniegt elektroniskā formā: (7) Ja privātpersona nav devusi norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, iestāde atbildi uz iesniegumu nosūta uz iesniedzēja norādīto adresi. Ja elektroniskā veidā […]

2 komentāri  » Read the rest