Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Nodibināta Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu drošības ekspertu grupa

Kategorija: cert.lv

2012.gada 16.augustā LV CSIRT grupas sanāksmē tika nodibināta Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu drošības ekspertu grupa (DEG) ar saviem statūtiem un ētikas kodeksu. Ar DEG dibināšanas brīdi tika nolemts uzsākt LV CSIRT grupas likvidāciju.

Esošie LV CSIRT grupas dalībnieki kā arī citi ieinteresētie ir laipni aicināti pieteikties dalībai DEG. Plašāka informācija ir pieejama grupas statūtos, kā arī varat mums rakstīt uz deg-admin at cert.lv.

6. Grupas uzdevumi ir:
6.1. IT/IS drošības uzlabošana Latvijas Republikā, IT/IS resursu pilnveidošana un efektīvāka aizsardzība Grupas dalībnieku kompetences ietvaros;
6.2. Grupas dalībnieku zināšanu un iemaņu apguves sekmēšana, pieredzes un informācijas, par IT/IS drošības jautājumiem, apmaiņas veicināšana Grupas ietvaros;
6.3. sabiedrības izglītošana un sabiedriskā viedokļa veidošana IT/IS drošības jautājumos;
6.4. Grupas IT/IS drošības mācību un semināru organizēšana;
6.5. atbalsta un palīdzības sniegšana CERT.LV, Grupas dalībnieku kompetences ietvaros.
7. CERT.LV nodrošina un pārvalda šādus resursus:
7.1. Grupas sadaļu CERT.LV Internet mājas lapā;
7.2. vienu vai vairākas specializētas elektroniskā pasta adrešu sarakstes grupas (mailing list);
7.3. tikai Grupas dalībniekiem pieejama diskusiju grupa (forum) un datņu apmaiņas vieta;
7.4. telpas Grupas sanāksmēm;
7.5. Grupas sekretāru, kurš organizē Grupas sanāksmes, sagatavo sanāksmju protokolus un uztur Grupas dalībnieku sarakstu.
8. Grupas regulārās sanāksmes notiek katra mēneša otrajā ceturtdienā laikā no 15:00-17:00.

Interesanti, kas ir šie eksperti?

Avoti:
CERT.LV: http://www.cert.lv/section/show/10

2012-08-29  »  edgars

Re: Nodibināta Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu drošības ekspertu grupaTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>