Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Diskusija par personas datu aizsardzību publiskos reģistros

Kategorija: DVI + ePārvalde + Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti + Personas dati

2012. gada 26. jūnija “Jurista Vārdā” tika publicēts Māra Ruķera raksts “Kā izpaužas tiesības uz personas datu aizsardzību publiski pieejamā reģistrā”, kura ievadā autors norāda: “Raksts varētu būt gan aizsākums turpmākām publikācijām par personas datu aizsardzības principu ievērošanu dažādu valsts reģistru darbībā, gan arī pamudinājums attiecīgo iestāžu amatpersonām sākt iekšējas diskusijas par valsts informācijas sistēmu regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanas aspektiem valstī kopumā.” Šīs M. Ruķera prognozes bijušas tālredzīgas, jo pēc viņa publikācijas “Jurista Vārda” redakcija saņēma žurnāla lasītāju aicinājumus neatstāt novārtā rakstā skarto būtisko tēmu un tās sakarā uzklausīt vēl citus viedokļus.

Avoti:
Jurista Vārds: http://juristavards.lv/index.php?menu=DOC&id=251049 [pielikums]

2012-08-30  »  edgars

Re: Diskusija par personas datu aizsardzību publiskos reģistrosTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>