Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Izstrādāta Latvijas informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija 2013.-2018.gadam

Kategorija: cert.lv + SM

Pamatnostādnes „Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija 2013.-2018.gadam” ir politikas plānošanas dokuments, kas nosaka informācijas tehnoloģiju drošības politikas stratēģiskos pamatprincipus, mērķi, raksturo esošo situāciju, kā arī nosaka turpmākās rīcības virzienus šajā jomā.

Tomēr ņemot vērā, ka tuvākajā nākotnē elektronisko uzbrukumu skaits pieaugs un metodes, ar kādām tie veikti, paplašināsies, kā arī dažādās identificētās problēmas Latvijā, tiek noteikti šādi tālākās rīcības virzieni:
1. tiesiskā regulējuma pilnveidošana;
2. valsts institūciju cilvēkresursu un materiāli tehniskā nodrošinājuma palielināšana;
3. sadarbspējas nacionālā mērogā paaugstināšana;
4. starptautiskās sadarbības intensificēšana;
5. izglītības, zinātnes un sociālās atbildības stiprināšana.

Rīcības virzienu izpildei paredzēts izstrādāt plānu.

Rīcība valsts institūciju spēju palielināšanā:
– turpināt pakāpeniski palielināt CERT.LV cilvēkresursus un materiāli tehnisko nodrošinājumu, tajā skaitā pastiprinot iespējas tiešsaistē uzraudzīt IT drošības situāciju valsts institūcijās, lai CERT.LV uzlabotu gan preventīvās darbības, gan krīžu reaģēšanas spējas;
palielināt VP un citu ar to saistīto institūciju cilvēkresursus un materiālos resursus, kā arī pārskatīt to plānojumu, lai varētu pilnvērtīgi un efektīvi izmeklēt nodarījumus pret informācijas sistēmu drošību vai darbībām, kas vērstas pret automatizētām datu apstrādes sistēmām, tajā skaitā, samazinot arī gaidīšanas laiku tiesu ekspertīžu veikšanai;
– palielināt valsts institūciju materiālos IT drošības resursus, gatavojoties un nodrošinot Latvijas prezidējošās valsts pienākumus ES 2015.gadā, kad pret Latviju var tikt vērsti globāla rakstura elektroniskie uzbrukumi;
NBS ietvaros attīstīt un uzlabot IT aizsardzības spējas, lai tie sadarbībā ar CERT.LV varētu efektīvi aizsargāt savus IT resursus;
– valsts elektroniskās informācijas telpas drošības stiprināšanā plašāk iesaistīt brīvprātīgos, lai tie varētu sniegt atbalstu CERT.LV iespējamu liela apmēra IT drošības incidentu gadījumos, mācību organizēšanā un sabiedrības izglītošanā;
par IT drošības politiku izstrādi atbildīgajās institūcijās palielināt cilvēkresursus, lai uzlabotu pastāvīgu IT drošības stratēģisko plānošanu un nodrošinātu pienācīgu starptautiskās iesaistes nodrošināšanu.

Avoti:
Diena.lv: http://www.diena.lv/latvija/zinas/izstradats-latvijas-it-drosibas-strategijas-projekts-13978381
TVNET: http://www.tvnet.lv/tehnologijas/nozares_jaunumi/443480-izstradats_latvijas_it_drosibas_strategijas_projekts
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40267912

2012-11-17  »  edgars

 1. juris
  17 November 2012 @ 21:57

  Interesanti, vai ir arī kādi konkrēti mērķi?

 2. Toļiks
  17 November 2012 @ 22:54

  Par nožēlu mērķis ir palielināt cilvēkresursus nevis atalgojumu, kas vairākumā gadījumu valsts iestādēs IT cilvēkiem ir smieklīgs. Galvenais nav kvalitāte, bet kvantitāte. Cepums par to!

 3. Leons
  22 November 2012 @ 20:37

  Mjā, tagad 10 stulbeņu vietā būs 20 stulbeņi.

Re: Izstrādāta Latvijas informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija 2013.-2018.gadamTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>