Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Informatīvais ziņojums par oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” drošumu un pieejamību

Kategorija: Datu drošība + ePārvalde + Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti

Lai novērtētu oficiālās elektroniskās publikācijas drošumu, šā gada septembrī pēc VSIA „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk arī – organizācija) pasūtījuma SIA „Bureau Veritas Latvia” veica oficiālo publikāciju nodrošināšanas un tiesību aktu sistematizācijas funkcijas auditu, kura ietvaros tika vērtēta arī oficiālo publikāciju nodrošināšanas funkcijas atbilstība Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma prasībām, kā arī vērtēta oficiālo publikāciju procesa organizācija un atbilstība kvalitātes, informācijas drošības un pieejamības prasību nodrošināšanai.

Audita laikā ir apstiprināts, ka VSIA „Latvijas Vēstnesis” ir ieviesis un sertificējis integrēto vadības sistēmu, kas atbilst starptautiskā kvalitātes pārvaldības sistēmas standarta ISO 9001:2008 (no 2004. gada) un informācijas drošības vadības sistēmas standarta ISO/IEC 27001:2005 (no 2009. gada) prasībām. Vadības sistēmas uzraudzību un atbilstības novērtējumu šo standartu prasībām periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā, veic neatkarīga sertifikācijas institūcija. Atbilstoši standarta ISO 27001:2005 prasībām VSIA „Latvijas Vēstnesis” tiek īstenots risku vadības plāns, kurš ietver prasības informācijas aktīvu identifikācijai, risku novērtēšanai, kontrolei un vadībai, kā arī nosaka prasības identificētu ārkārtas situāciju pārvaldībai.
Audita ziņojumā secināts, ka iepriekš pieminētie dokumenti kopumā apraksta darbības nepārtrauktības nodrošināšanai noteiktās darbības organizācijā un sniedz pārliecību par organizācijas spēju savlaicīgi prognozēt un novērst drošības apdraudējumus un likvidēt tās sekas.

No Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma prasībām izriet, ka ir jānodrošina oficiālās publikācijas pieejamība tiešsaistes režīmā, tomēr skaitliskos mērījumus šāda režīma atbilstības izvērtēšanai normatīvie akti nenosaka. Audita laikā ir apstiprināts, ka VSIA „Latvijas Vēstnesis” ir noteicis prasības informācijas pieejamībai iekšēji, un to izpilde tiek efektīvi kontrolēta ar tehnisko līdzekļu palīdzību (kopš 2012.gada 1.jūlija tīmekļa vietnes www.vestnesis.lv pieejamība tiešsaistē bijusi 99,875%). VSIA „Latvijas Vēstnesis” reģistrē ar pieejamību saistītos informācijas drošības incidentus un vada tos atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām. Kaut arī līdz 2012.gada 1.novembrim neviens informācijas drošības incidents nav reģistrēts, oficiālo publikāciju informācijas sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota un attīstīta.

Informatīvajā ziņojumā nav neviena vārda par oficiālo publikāciju autentiskuma nodrošināšanu. Integritāte šajā gadījumā ir krietni būtiskāka par pieejamību.

Analizējot informāciju par tīmekļa vietnes www.vestnesis.lv lietotāju skaitu, secināms, ka tās unikālo lietotāju skaits ir nedaudz pieaudzis kopš oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanas (piemēram, š.g. oktobrī to apmeklējuši kopskaitā 34000 unikālo lietotāju iepretim 28700 lietotājiem pērn tajā pašā periodā). Savukārt laikraksta „Latvijas Vēstnesis” abonentu skaits 2012. gadā turpināja kristies un šobrīd ir tikai 439 abonenti.

Lai nodrošinātu oficiālās publikācijas pieejamību arī personām ar redzes invaliditāti, oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnes izstrādē ir ņemtas vērā arī specifiskās tehniskās prasības, kuras nodrošina vietnes sadarbspēju ar programmatūru, kuru personas ar redzes invaliditāti izmanto globālā tīmekļa pārlūkošanā.

Diezgan nožēlojami, ka oficiālo publikāciju portāls nespēj nodrošina RSS atbalstu.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269532

2012-11-30  »  edgars

  1. Precīzi :)
    3 December 2012 @ 12:35

    “…abonentu skaits 2012. gadā turpināja kristies un šobrīd ir tikai 4391 abonenti….” Pārpublikācijā netīšām desmitkāršots abonentu skaits :)) Informatīvajā ziņojumā var lasīt šādu skaitu: “…šobrīd ir tikai 439 abonenti…”

  2. Leons
    11 December 2012 @ 19:18

    Kāpēc nespēj, man RSS lasītājā joprojām nāk izmaiņas

Re: Informatīvais ziņojums par oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” drošumu un pieejamībuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>