Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Izstrādāta Fizisko personu reģistra koncepcija

Kategorija: ePārvalde + Juridiskie aspekti + Personas dati + PMLP

Šobrīd ārvalstniekiem netiek centralizēti piešķirts individuāls personas kods, bet katra iestāde piešķir savu identifikatoru. Rezultātā nav iespējama viennozīmīga personas identificēšana dažādās informācijas sistēmās, ir apgrūtināta valsts reģistru savietošana un ārvalstnieku identitātes pārbaude, tiek ierobežotas ārvalstnieku iespējas Latvijā iegūt elektronisko parakstu un sazināties ar iestādēm elektroniski, kā arī iestādēm nav iespējams elektronizēt ārvalstniekiem sniedzamos pakalpojumus. Minētās problēmas iespējams novērst, ja veic centralizētu ārvalstnieku reģistrēšanu, piešķirot individuālu personas kodu, kas ļauj viennozīmīgi identificēt personu.

Koncepcijas mērķis ir piedāvāt risinājumu, kā nodrošināt vienotu fizisko personu reģistrāciju.

Koncepcijā ir paredzēts, ka Fizisko personu reģistrs tiek veidots, paplašinot esošo Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitāti, neveidojot jaunu atsevišķu reģistru.

Lai sakārtotu datus par tiem ārvalstniekiem, kuri šobrīd ir reģistrēti kādā no informācijas sistēmām bez personas koda un vēlāk tikuši reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, iestādes pirms Fizisko personu reģistra ieviešanas nodos PMLP elektroniski datus par šīm personām. Ziņas par tām personām, kurām norādītais datu apjoms būs pietiekams personas identificēšanai (bez vārda, uzvārda un dzimšanas datuma saturēs arī citas identificējošas ziņas, piemēram, datus par personu apliecinošo dokumentu, dzimumu, dzimšanas vietu, valstisko piederību), PMLP automātiski iekļaus Fizisko personu reģistrā un piešķirs personas kodu, attiecīgi informējot arī iestādi, kas sniegusi datus, par ārvalstniekiem piešķirtajiem personas kodiem. Tādējādi iestādei būs iespējams savā informācijas sistēmā šīm personām papildināt datus ar personas kodu, nodrošinot personas vienotu identifikāciju.

Tā kā ārvalstniekiem, kuri tiks reģistrēti Fizisko personu reģistrā, netiks reģistrēti biometriskie dati, tad vienai personai pastāvēs iespēja iegūt vairākus personas kodus. Piemēram, nomainot vārdu un personu apliecinošo dokumentu, persona Latvijā tiks uzskatīta par citu personu.

Triju gadu laikā no brīža, kad tiks uzsākta personu reģistrēšana Fizisko personu reģistrā, tiks manuāli pārbaudīti un reģistrēti to personu dati, kurus informācijas sistēmās nevarēs identificēt un pievienot automātiski, pieprasot papildus ziņas un dokumentus no iestādēm, kurās šīs personas reģistrētas. Šim nolūkam PMLP būs nepieciešamas 4 papildus amata vietas.

Ieviešot Fizisko personu reģistru, tiks izstrādāta informācijas sistēmas funkcionalitāte, kas nodrošinātu automātisku personas koda ģenerēšanu, kā arī veiktu auditācijas pierakstus par koda piešķiršanas un izmantošanas darbībām. Likumprojekta „Fizisko personu reģistrs” izstrādes gaitā būtu jāapsver iespēja no jauna reģistrētajām personām personas kodā neiekļaut ziņas par personas dzimšanas datumu, paredzot pārejas periodu citu valsts informācijas sistēmu pielāgošanai;

Par cik daudz ārvalstniekiem varētu būt runa:

Šobrīd aptuveni 120 306 ārvalstnieku ir reģistrēti kādā no valsts informācijas sistēmām.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40269351

2012-11-30  »  edgars

Re: Izstrādāta Fizisko personu reģistra koncepcijaTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>