Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Plāno pēc noklusējuma aktivizēt e-paraksta funkcionalitāti identifikācijas kartēs

Kategorija: eID + eparaksts + ePārvalde + LVRTC + PMLP + SM

latvian_eIDfront

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) sniegtajiem statistikas datiem uz 2012.gada 19.oktobri ir noformēti 85282 pieteikumi par eID izsniegšanu, savukārt tikai 30806 gadījumos eID pieteikumos ir atzīmēta autentifikācijas un kvalificēta elektroniskā paraksta sertifikātu (turpmāk – sertifikāti) aktivizēšana, savukārt uzturēšanas atļaujām tikai 6,7% lietotāju ir aktivizējuši sertifikātus. Ņemot vērā to, ka eID tiek noformētas arī tām personām, kuras vēl nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var izdarīt secinājumu, ka tikai 41,5% no eID lietotāju skaitā aktivizē sertifikātus savā eID. Līdz ar to pašreiz ir izveidojusies situācija un pastāv risks, ka liela daļa eID lietotāju, saņemot eID un neaktivizējot eID sertifikātus, nemaz nesāks lietot eID kā autentifikācijas rīku elektroniskajā vidē un eID piedāvātās elektroniskā paraksta iespējas, un, iespējams, pat neuzzinās par priekšrocībām, ko viņam piedāvā, piemēram, elektroniskā paraksta izmantošana darba un personiskām vajadzībām.

Tā rezultātā rodas situācija, ka bieži vien, atbildot uz jautājumu par eID sertifikātu aktivizēšanu, potenciālais eID lietotājs nemaz nesaprot ko viņam jautā un kādas konsekvences rada viņa atbildes. Pašreizēja situācija ievērojamam eID lietotāju skaitam rada neizpratni, apjukumu vai maldīgu priekšstatu, ka eID jau ir elektroniskais paraksts.

Noteikumu projekts paredz, ka, saņemot eID, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā rīcībspējīgām personām tiek aktivizēts kvalificēts elektroniskā paraksta un autentifikācijas sertifikāts, kas novērstu iepriekš aprakstīto problemātiku. Noteikumu projekts nodrošina nepieciešamo informācijas apjomu, lai persona pieņemtu lēmumu par sertifikātu aktivizēšanu. Tiks veicināta eID kā autentifikācijas rīka elektroniskajā vidē lietojamības pieaugumu.

pmlp_vs_lvrtc

Pirms pāris dienām DB saņēma zvanu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), ka neesot korekti atspoguļot, ka e-paraksts tiks aktivizēts visiem eID karšu saņēmējiem un šobrīd cilvēks vēl aizvien var izvēlēties, vai, saņemot karti, tiek aktivizēta e-paraksta iespēja. PMLP uzskata, ka automātiska e-iespēju aktivizēšana bez klienta piekrišanas nav pareiza, un lietotāju skaits jāvairo, veicot izglītojošo un skaidrojošo darbu, kā arī rūpējoties par reāli nepieciešamu e-pakalpojumu pieejamību ne tikai publiskajā, bet arī privātajā sektorā.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40272976
DB: http://www.db.lv/tehnologijas/sakeras-e-paraksta-joma-386820

2013-01-10  »  edgars

Re: Plāno pēc noklusējuma aktivizēt e-paraksta funkcionalitāti identifikācijas kartēsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>