Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Informatīvais ziņojums par normatīvā regulējuma valsts noslēpumu saturošas informācijas aprites jomā pilnveidošanu

Kategorija: DP + Informācijas atklātība + MIDD + SAB

art_ndp

Darba grupa, sagatavojot šo informatīvo ziņojumu, ir iepazinusies arī ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumiem lietās Nr.SKA-135/2012 (Lato Lapsa pret Valsts kanceleju) un Nr.SKA-176/2012 (Lato Lapsa pret Ārlietu ministriju), kā arī Tieslietu ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu par normatīvā regulējuma pietiekamību pilnvērtīgai valsts noslēpuma aizsardzībai (Ministru kabineta 2011.gada 10.maija sēdes protokola Nr.29 40.§).

Darba grupa ir identificējusi šādas nepilnības spēkā esošajā MK noteikumu redakcijā:
1) institūcijai ir iespējams nodot privātpersonai citas institūcijas aizsargājamu informāciju;
2) netiek aizsargāta informācija par amatpersonu, kura dokumentu klasificējusi, tādējādi pakļaujot riskam informācijas un amatpersonas drošību;
3) valsts noslēpuma objektu kopijas tiek uzglabātas arī iestādēs, kurām minētie dokumenti ir zaudējuši aktualitāti un vairs nav nepieciešami darbam.

Šim informatīvajam ziņojumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punktam līdz 2013.gada 1.jūlijam.

Interesanta pieeja ierobežotas pieejamības informāciju publicēt MK mājaslapā.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274330   [pielikums]

2013-01-23  »  edgars

Re: Informatīvais ziņojums par normatīvā regulējuma valsts noslēpumu saturošas informācijas aprites jomā pilnveidošanuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>