Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

LIKTA aicina e-vēlēšanas skatīt plašākā kontekstā nekā interneta vēlēšanas

Kategorija: cert.lv + eVelešanas + LVRTC + SM

likta_logo

Patlaban galvenais uzsvars Latvijā tiek likts uz vēlēšanām interneta vidē, tomēr interneta vēlēšanas ir tikai viens no iespējamiem elektroniskās balsošanas scenārijiem, norāda Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa.

Viņa uzsver, ka elektroniskās vēlēšanas ietver daudz plašāku izmantojamo elektronisko tehnoloģiju klāstu. LIKTA skatījumā ir vismaz četri balsošanas procesa elektronizācijas scenāriji – elektronizēta reģistrācija klātienē, elektronizēta vēlētāju aizpildīto papīra vēlēšanu zīmju apstrāde, kas Latvijā jau tiek izmantota, elektronizēta balsošana klātienē, kā arī attālinātais balsojums jeb interneta vēlēšanas.

LIKTA aicina precizēt Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātās koncepcijas virsrakstu, “Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi” vietā lietot citu nosaukumu, piemēram, “Elektronisko vēlēšanu koncepcija”. Bāliņa norāda: arī esošajā koncepcijas projektā ir norādīts, ka tā ir izstrādāta saskaņā ar valdības rīcības plāna definēto uzdevumu, kas paredz izstrādāt elektronisko vēlēšanu koncepciju, izmantojot e-tehnoloģijas, nevis tikai balsošanu internetā.

Savukārt risku novērtēšanai asociācijas ieskatā koncepcija būtu jānodod izvērtēšanai arī informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT.LV, kā arī jāpiesaista akadēmiskie spēki, tai skaitā tādas vadošās zinātniskās iestādes datorzinātnes jomā kā Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Savus priekšlikumus stratēģiskai elektronisko vēlēšanu ieviešanai LIKTA iesniegusi arī SM.

Koncepcija paredz 2013.gadā īstenot interneta vēlēšanu sistēmas izstrādes priekšizpētes projektu, lai izvērtētu dažādus interneta vēlēšanu sistēmas darbības aspektus un drošības riskus. Dokumentā teikts, ka 2013.gadā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centram” interneta vēlēšanu sistēmas izstrādes priekšizpētes projekta izveidei nepieciešami 250 000 latu. Koncepcija patlaban iesniegta Valsts kancelejā, no kuras būs atkarīga šī projekta virzība valdībā, iepriekš informēja SM.

Rezultātā varētu beidzot tikt ieviests vēlētāju reģistrs, lai pasē nav jāspiež zīmogs. Tādējādi tiktu arī formāli izpildīts valdības rīcības plāns.

Avoti:
Diena.lv: http://www.diena.lv/latvija/viedokli/likta-interneta-velesanas-ir-tikai-viens-no-iespejamiem-elektroniskas-balsosanas-scenarijiem-13989700

Tagged:

2013-01-23  »  edgars

  1. vārds
    24 January 2013 @ 15:38

    Attālināto balsojumu Latvija nevar atļauties. ir pārāk daudz risku šādā sistēmā tieši ar balsu pirkšanu. Ņemot vērā Krievijas tuvumu un intereses, šāda balsošana nebūtu pieļaujama.

Re: LIKTA aicina e-vēlēšanas skatīt plašākā kontekstā nekā interneta vēlēšanasTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>