Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Nila Ušakova e-pastu publiskošanas lietā uzrādīta apsūdzība žurnālistam

Kategorija: Incidenti + Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti + Personas dati + VP ENAP Kibernoziegumu nodaļa

lemums_usakovs

Pie izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotiem apstākļiem un izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet laikā līdz 2011.gada 14.novembrim Leonīds Jākobsons ieguva savā īpašumā elektroniskā formātā sarakstes kopiju, kas atradās uz personas – Nilam Ušakovam piederošā e-pasta konta nil.ushakovs@gmail.com, kurā uzglabājās N.Ušakova korespondence elektroniskā formā par laika periodu no 2007.gada līdz 2010.gada oktobrim.

2011.gada 14.novembrī plkst. 11:46 Leonīds Jākobsons ierakstīja savā lietošanā esošās datorsistēmās Nilam Ušakovam piederošā e-pasta konta nil.ushakovs@gmail.com korespondenci elektroniskā formātā, kas tika konstatēta Valsts policijas GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes veiktās kratīšanas laikā – 2011.gada 15.decembrī L.Jākobsona dzīves vietā.

Leonīds Jākobsons apzināti, bez likumīga pamata atvēra un iepazinās ar Nilam Ušakovam piederošā e-pasta konta nil.ushakovs@gmail.com kopijā esošo pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmo informāciju.

Saskaņā ar likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 2. pantu „…prese un citi masu informācijas līdzekļi ir avīzes, žurnāli, biļeteni un citi periodiskie izdevumi, kā arī elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kinohronika, informācijas aģentūru paziņojumi, audiovizuāli ieraksti, kas paredzēti publiskai izplatīšanai. Interneta vietni var reģistrēt kā masu informācijas līdzekli.” Masu informācijas līdzekļu reģistrāciju nosaka minētā likuma 9.pants, saskaņā ar kuru noteikts, ka tos reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs un ierakstus masu informācijas līdzekļu reģistrā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs uz ieinteresētās personas pieteikuma, tiesas nolēmuma vai citas kompetentas valsts institūcijas (amatpersonas) lēmuma pamata. SIA „PR Solutions”, reģ.Nr.40103167011, ar juridisko adresi – Rīga, Saulgožu iela XXX – X, valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi ir Leonīds Jākobsons.

Interneta vietne http://www.kompromat.lv resurss izvietots uz servera ar IP adresi XXXXXXXX, kas atrodas XXXXXXXXXXX. Interneta vietne http://www.kompromat.lv resursa saturisko daļu administrē Leonīds Jākobsons.

Saskaņā ar likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 7.panta 3.daļu Aizliegts publicēt personu korespondences. telefonsarunu un telegrāfisko ziņojumu saturu bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas” un 4.daļu “Aizliegta un saskaņā ar likumu tiek sodīta masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos personu personiskajā dzīvē.”

Leonīds Jākobsons pārliecinoties par korespondences piederību citai fiziskai personai – Nilam Ušakovam, apzinoties, ka šī informācija satur korespondences noslēpumu, bez adresāta un autora piekrišanas 2011.gada 16.novembrī publicēja interneta vietnē www.kompromat.lv N.Ušakovam piederošu pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmo informāciju, tādējādi to padarot zināmu plašam personu lokam. Ar šādām savām darbībām L.Jākobsons, kā SIA „PR Solutions”, reģ.Nr.40103167011, valdes priekšsēdētājs, interneta vietnes http://www.kompromat.lv saturiskais administrators tīši pārkāpa personas korespondences, pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmās informācijas noslēpumu, kā izdarīja Latvijas Republikas Satversmes 96.pantā garantētās personas tiesības uz privātās dzīves un korespondences noslēpumu pārkāpumu.

Ar savām darbībām Leonīds Jākobsons izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 144.panta l.daļā.

Vai gadījumā korespondences pārkāpumu neizdarīja tieši e-pasta uzlauzējis, nevis publiskotājs?

Žurnālistes Jaunalksnes telefona sarunu noklausīšanās lietā par korespondences pārkāpējiem tika atzīti VID darbinieki, kas veica sarunu nelikumīgu pārtveršanu, nevis masu mediji, kas šīs sarunas publicēja.

Avoti:
kompromat.lv: http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=7726
kompromat.lv: http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=7727
kompromat.lv: http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=7724
kompromat.lv: http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=7896

2013-02-16  »  edgars

  1. brīvība.info
    19 February 2013 @ 21:51

    Arī publsikošana var būt pārkāpums. Korespondenci, tajā skaitā e-pasta saraksti, aizsargā dažādi cilvēktiesību akti un tās nesankcionēta izpaušana ir pārkāpums. Taču šajā gadījumā L.J. tiesības publicēt saraksti (pēc “Eiropas cilvēktiesību standartiem”) būtu vērtējamas augstāk par N.U. tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Politiķiem ir ar to vienkārši jārēķinās. Un te ir skaidrs piemērs, kā valsts represīvais aparāts tiek izmantots, lai pie varas esoši darboņi izrēķinātos ar sev nevēlamajiem. īsti padomju laikā (jā, un tas likums par medijiem arī ir ar padomju dvaku).

Re: Nila Ušakova e-pastu publiskošanas lietā uzrādīta apsūdzība žurnālistamTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>