Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Informatīvais ziņojums par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darba rezultātiem 2012.gadā

Kategorija: cert.lv + SM

art_ndp

2012.gadā notika četras padomes sēdes – 8.februārī, 7.jūnijā, 17.septembrī, 6.decembrī, bet pastāvīga saziņa un viedokļu apmaiņa notika arī padomes elektroniskās saziņas listē.

Starp padomes darbā apspriestajiem jāatzīmē šādi jautājumi (to saturs atspoguļots tādā apmērā, kas nodrošina aizsargājamas informācijas neizpaušanu):
b) par CERT.LV darbībai nepieciešamā finansējuma palielināšanu. Novērtējot CERT.LV būtisko ieguldījumu informācijas tehnoloģiju drošības stiprināšanā Latvijā, kā arī uzsverot nepieciešamību turpināt informācijas tehnoloģiju drošības uzlabošanu atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likumā un Nacionālās drošības koncepcijā noteiktajam, padome izteica atbalstu CERT.LV darbības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma palielināšanai (viena padomē pārstāvētā institūcija pauda atšķirīgu viedokli, aicinot arī diskutēt par iespējamo nepieciešamību pārskatīt Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 4.panta pirmajā daļā noteikto deleģējumu);
i) par VARAM veiktajām valsts un pašvaldību institūciju tīmekļu vietņu drošības pārbaudēm. Tika atzīmēts, ka ir attaisnojies priekšlikums šo iespēju piedāvāt visām valsts un pašvaldību institūcijām, un rinda izveidojusies vismaz vairākus mēnešus uz priekšu;
o) par nepieciešamību stiprināt Latvijā ražoto informācijas tehnoloģiju produktu lietošanu un plašāk veicināt informācijas tehnoloģiju produktu eksportēšanu (apskatot šo jautājumu drošības dimensijā). Šajā kontekstā padome izteica aicinājumu Ārlietu ministrijai Latvijas ārējo ekonomisko interešu veicināšanas pasākumos sevišķu uzmanību pievērst Latvijas informācijas tehnoloģiju produktu eksporta atbalstīšanai, tajā skaitā piesaistot ārvalstu subjektus datu glabāšanai Latvijā;

Izskatot šos un citus ar informācijas tehnoloģiju drošību saistītus jautājumus, padome 2012.gadā pieņēma 12 lēmumus.

Avoti:
MK: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4239

2013-02-19  »  edgars

  1. Andron Mc
    20 February 2013 @ 10:59

    Parazītiem naudas pa maz.

Re: Informatīvais ziņojums par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darba rezultātiem 2012.gadāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>