Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Informatīvais ziņojums par Nacionālās IT padomes darbību

Kategorija: AM + cert.lv + SM

art_ndp

Nacionālās informācijas tehnoloģijas padome (turpmāk-padome) tika izveidota 2011.gadā, īsi pēc pieņemtā Informācijas tehnoloģiju drošības likuma, lai koordinētu ar informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) drošību saistīto uzdevumu un pasākumu plānošanu un veikšanu. Padomes darbību nodrošina vadošā valsts pārvaldes iestāde sakaru nozarē – Satiksmes ministrija. Padome apvieno vairāku ministriju un valsts institūciju pārstāvjus un divu gadu gaitā ir organizējusi regulāras tikšanās par IT drošības jautājumiem.

III Priekšlikums
1. Padomes vadību pacelt līdz valsts sekretāra vai valsts sekretāra vietnieka līmenim, aicinot attiecīgās nozares deleģēt VSV vai departamenta direktora līmeņa amatpersonas, kas risina ar IT drošības politiku saistītos jautājumus (SM, AM, ĀM, VARAM, IeM, IZM, TM, EM, SAB, CERT, LB, FTKT).
2. Balstoties uz resursu pieejamību un kompetenci, kā arī IT drošības jautājumu aktualitāti valsts aizsardzībā un drošībā, nodot padomes vadību Aizsardzības ministrijai, ieceļot VS Jāni Sārtu par padomes priekšsēdētāju un SM pārstāvi par priekšsēdētāja vietnieku, vienlaicīgi saglabājot iestāžu pārstāvju vadošo lomu savas nozares jautājumos.
3. Precizēt padomes uzdevumus, papildinot ar valsts IT drošības politikas veidošanu un stiprināšanu, tās koordinētu īstenošanu pārstāvētajās nozarēs.
4. Aizsardzības ministrijai izveidot padomes sekretariātu, kas nodrošina informācijas apriti un apkopošanu, darbu koordināciju un organizē padomes sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī vai pēc nepieciešamības.
5. Padomes pakļautībā saglabāt esošo ekspertu darba grupu, kas sniedz praktisku atbalstu politikas veidošanā un īstenošanā.

 

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40281784

2013-04-16  »  edgars

Re: Informatīvais ziņojums par Nacionālās IT padomes darbībuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>