Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Datu valsts inspekcijas 2012. gada publiskais pārskats

Kategorija: DVI + Personas dati + Surogātpasts

dvi_logo

2012.gadā no maksas pakalpojumi kopumā saņemti naudas līdzekļi 7296 Ls apmērā. Visbiežāk tika izmantoti tādi DVI maksas pakalpojumiem kā personas datu apstrādes reģistrācijas pieteikuma aizpildīšana un izdrukāšana, DVI semināri un personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma organizēšana.

2012.gadā DVI, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir palielinājusies personāla mainība. 2012.gadā darbu pārtrauca 5 darbinieki un darba tiesiskās attiecības tika uzsāktas ar 7 jauniem darbiniekiem.

DVI 2012.gadā saņēma 296 rakstiskas sūdzības un, nodrošinot personas datu aizsardzības uzraudzību, veica 496 pārbaudes par iespējamu personas datu apstrādes neatbilstību FPDAL. Veikto pārbaužu ietvaros personas datu apstrādes pārkāpumi tika konstatēti un administratīvie sodi tika piemēroti 73 gadījumos – 52 brīdinājumi un 21 naudas sods (kopumā par 18 910 LVL).

Sūdzības galvenokārt tika iesniegtas par šādām personas datu apstrādes jomām:
• personas datu nodošana parādu piedziņas veikšanai;
personas kā uzņēmuma darbinieka reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienestā bez šīs personas piekrišanas būt par darbinieku;
• datu subjekta pieprasītās informācijas nesniegšana;
• personas datu publicēšana internetā un cita veida personas datu nodošana trešajām personām.

Veicot Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma (turpmāk – ISPL) uzraudzību, DVI 2012.gadā veica 13 pārbaudes, tai skaitā piemēroja vienu administratīvo sodu 1300 LVL apmērā par nelikumīgu personas datu apstrādi un nelikumīgu komerciālu paziņojumu sūtīšanu.

2012.gadā tiesa atcēla tikai vienu DVI lēmumu, par kuru DVI ir iesniegusi apelācijas sūdzību.

No 13 pārbaudēm tikai viens mēstuļu sūtītājs ir saņēmis sodu.

Avoti:
DVI: http://dvi.gov.lv/par_mums/Parskats_2012_DVI.pdf

2013-07-23  »  edgars

Re: Datu valsts inspekcijas 2012. gada publiskais pārskatsTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>