Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Swedbank atsakās atmaksāt naudu par neautorizētu transakciju, kas veikta, izmantojot kartes magnētisko joslu

Kategorija: Juridiskie aspekti

Swedbank

Jo vismaz Swedbank (par citām bankām nemācēšu stāstīt) ir gaužām vienalga, vai darījums, kas veikts ar magnetisko joslu, ir vai nav apstiprināts ar parakstu. Un tā nav tikai teorija, tā ir prakse.

Divas dienas vēlāk jau pašā Barselonā man nozaga maku, kur bija 3 norēķinu kartes. Kartes paspēju nobloķēt ~40 minūšu laikā pēc tam, kad savu maku redzēju pēdējo reizi. Pēdējās 10 minūtes no šī laika es notērēju cenšoties sazvanīt banku un bloķēt tās kartes. Izrādījās, ka tas nav pietiekami ātri. Pa šo laiku ar katru no kartēm jau tika veikts pa vienam pirkumam. Spriežot pēc izdrukā redzamā, kaut kādos pašapkalpošanās automātos. Apstrīdot šos pirkumus, par mazāko (€7,00) banka naudu tomēr atgrieza. Par pārējiem diviem (€14,00 un €7,90) no Swedbank atnāca vēstule, ko īsumā var atreferēt šādi, ka pats vien esmu vainīgs, ka man nozaga karti, un tā kā pirkumi ir veikti ar kartes fizisku klātbūtni, tad tie nav apstrīdāmi (pilns vēstules teksts ir raksta beigās).

Bankas atbilde uz iesniegumu:
Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu “Swedbank” AS, turpmāk tekstā — Banka, veicām darījumu pārbaudi Bankas karšu darījumu sistēmā.

Saskarņā ar pārbaudes rezultātiem tika secināts, ka augstāk minētie darījumi tika veikti ar kartes fizisku klātbūtni darījuma brīdī, karte bija aktīva, kontā pietiekoši naudas līdzekli un bankai nebija pamata darījumus neapstiprināt.

Karšu kietošanas noteikumi, kas ir Līguma par karšu lietošanu neatņemama sastāvdaļa, paredz to, ka: “7.2. Kartes pazaudāāanas vai zādzības gadījumā Kartes lietotājs nekavējoties informē Banku pa telefonu un 15 (piecpadsmit) dienu laikā par to sniedz rakstisku pieteikumu Bankai (t.sk. var izmantot arī Bankas internetbanku saskarņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu). 7.4. Ja Kartes lietotājs vai Klients ir pieļāvis Kartes prettiesisku un/vai Līgumam neatbilstošu lietošanu, Klients ir pilnībā atbildīgs par visām saistībām, kuras nodibinājusi Kartes lietošana.”
Karšu darbība tika apturēta pāc tam, kad pretenzijā minētie darījumi jau bija sekmīgi notikuši.

Par faktu, ka Jūsu norēķinu karte tika pretlikumīgi izmantota, Jums ir nepieciešams vērsties tiesību aizsargājošajās iestādēs.

Atvainojamies par Jums sagādātajam neērtībām un ceram uz sekmīgu sadarbību turpmāk!

Banka nevar zināt vai darījums veikts ar kartes fizisku klātbūtni darījuma brīdī (jo transakcijas netika autorizētas ar PIN). Tikpat labi kāds negodīgs tirgotājs varētu būt nokopējis magnētisko joslu un veicis darījumu ar dublikātu.

Avoti:
Aleksejs Mjaliks: http://keeper.lv/2013/09/23/ciparinu-drosiba/

2013-09-24  »  edgars

 1. vārds
  24 September 2013 @ 12:26

  Ja ir PIN transkacija, tad nevar apstrīdēt. Faktiski var, bet bija kaut kāds pašrisks. Ja magnētiskās joslas, tad tev visas tiesības apstrīdēt. Ja banka nevar uzrādīt čeku ar tavu parakstu, tad lai atdod naudu. Ja laužas, raksti sūdzību FKTK – kaut kur viņu lapā bija kontakti.

 2. Tatums čenings
  24 September 2013 @ 14:08

  Tas prasās pēc “okupējam domu laukumu” :-|

 3. lea
  24 September 2013 @ 22:49

  Parakstu uz kartes un čeka salīdzina tirgotājs darījuma veikšanas brīdī, nevis banka.
  Un karte fiziski atradusies tirdzn.vietā. To nevar tik viegli pierādīt, ka darījuma veicējs neesat Jūs.

 4. Fedja
  24 September 2013 @ 23:15

  @lea: Tev nekas nav jāpierāda.

  Lasam likumu:
  31.1 pants. Patērētāja tiesības, ja prettiesiski izmantota viņa maksājumu karte

  (1) Ja prettiesiski izmantota patērētāja maksājumu karte, viņam ir tiesības prasīt, lai maksājumu pakalpojuma sniedzējs, kurš patērētājam izsniedzis maksājumu karti, attiecīgo maksājumu atceļ vai prettiesiski debetēto summu atmaksā.

  (2) Ja patērētājs apgalvo, ka nav autorizējis izpildītu maksājumu un ka viņa maksājumu karte ir prettiesiski izmantota, un ja maksājumu pakalpojuma sniedzējs, kurš patērētājam izsniedzis maksājumu karti, nevar pierādīt, ka attiecīgais maksājums ir apstiprināts ar identifikācijas kodu vai ka patērētājs ir pieļāvis rupju neuzmanību vai rīkojies ar nodomu (tīši), tas atmaksā prettiesiski debetēto summu.

  (3) Maksājumu pakalpojuma sniedzējs, kurš patērētājam izsniedzis maksājumu karti, ir atbildīgs par ļaunu nolūku, kā arī neuzmanību, ko tas pieļāvis, sniedzot pakalpojumu saistībā ar patērētājam izsniegto maksājumu karti.

  Augstākminētie likuma panti ir krasā pretrunā ar swedbankas atbildi. Manuprāt ar iesniegumu PTAC būtu pietiekami, lai atrisinātu šo lietu. Es gan audzināšanas nolūkos arī nekavējoties celtu prasību tiesā, pieprasot segt arī morālo kaitējumu, kuru radījusi bankas prettiesiskā rīcība.

 5. d-k
  25 September 2013 @ 10:09

  tieši tā! vai nu uz PTAC vai nu uz FKTK! ja darījums netika apstiprināts ar PIN, tad Swedbank (saskaņā ar starptautisko karšu Visa, MasterCard noteikumiem) ir jāpieprasa darījumu čeku kopijas no attiecīgo Spānijas veikalu apkalpojošām bankām. Ja šādas kopijas nav iespējams piegādāt vai redzams, ka paraksta pārbaude nav veikta, tad spāņu banka sedz Swedbank zaudējumus un Swedbank nav absolūti nekāda pamata šādi izturēties pret savu klientu! Swedbank ir arī jālūdz rakstiski paskaidrot ko banka ir darījusi šo apstrīdēto darījumu reklamāciju procesā un kāda informācija ir saņemta no Spānijas!

 6. mainisubanku
  16 April 2015 @ 14:44

  No mana konta tika veikti krāpnieciski darījumi ibankā. Kopumā par tiem- trīsciparu summa. Swedbank manu pretenziju uzskata par nepamatotu, jo darījumi esot apstiprināti ar drošu pirkumu paroli (nekad to neesmu izmantojusi un man nav ne jausmas kāda tā ir). Iesniedzu iesniegumu policijā, kā arī FKTK.
  Vai kāds varētu komentēt šādu situāciju?

 7. PIN
  1 December 2016 @ 19:03

  Tas pats attiecas uz maksājumiem ar internet banku. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums:

  “85.pants. (2) Ja maksājuma pakalpojuma izmantotājs noliedz, ka autorizējis izpildītu maksājumu, tad ar to vien, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējs reģistrējis maksājuma instrumenta lietojumu, nepietiek, lai pierādītu, ka maksātājs autorizējis maksājumu vai rīkojies prettiesiski, vai apzināti vai neuzmanības dēļ nav pildījis vienu vai vairākus šā likuma 82.pantā paredzētos pienākumus.

  87.pants. (1) Maksājumu pakalpojumu sniedzējs neatlīdzina maksātājam zaudējumus līdz 150 euro, ja tie radušies saistībā ar neautorizētiem maksājumiem maksājuma instrumenta nozaudēšanas, nolaupīšanas vai citādas prettiesiskas piesavināšanās dēļ vai ja maksātājs nav gādājis par personalizēto drošības elementu drošu glabāšanu un tādējādi pieļāvis maksājuma instrumenta prettiesisku piesavināšanos.”

  Smieklīgi, ka Swedbank savā līgumā cenšas pārrakstīt likumu:
  “(3) Ja Klients noliedz, ka ir autorizējis jau izpildītu Operāciju, Kartes fiziskas lietošanas konstatēšana Operācijas veikšanai vai identifikācijas līdzekļu lietošana kalpo par pierādījumu tam, ka Kartes lietotājs ir autorizējis Operāciju vai arī Kartes lietotājs ir rīkojies prettiesiski, vai ar nodomu (tīši) vai rupjas neuzmanības dēļ nav pildījis vienu vai vairākus šajos noteikumos noteiktos pienākumus par Kartes drošības līdzekļu lietošanu un glabāšanu.”

Re: Swedbank atsakās atmaksāt naudu par neautorizētu transakciju, kas veikta, izmantojot kartes magnētisko josluTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>