Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Sertifikācijas komiteju plāno veidot kā koleģiālu institūciju Aizsardzības ministra pakļautībā

Kategorija: AM + cert.lv + DVI + eparaksts + ePārvalde

sertifikacijas_komiteja

Risinājums paredz veidot vienotu IKT drošības kompetenču centru kā koleģiālu institūciju Aizsardzības ministra pakļautībā, neveidojot jaunu uzraudzības iestādi, lai mazinātu administratīvo slogu.  Aizsardzības ministrija nodrošinās kvalificētu un paaugstinātas drošības kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības funkcijas, USPS uzraudzības iestādes funkcijas, kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju uzraudzības iestādes funkcijas un nacionālās kompetences iestādes, kura nodrošinās interneta, privāto tīklu un informācijas sistēmu drošību funkcijas. Kvalificētu un paaugstinātas drošības kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības funkciju, USPS uzraudzības iestādes funkciju un kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju uzraudzības iestādes funkciju nodrošināšanai kā lēmumu pieņemšanas koleģiāla kontroles institūcija attiecībā uz kvalifikācijas piešķiršanu vai sertifikāciju tiek veidota sertifikācijas komiteja Aizsardzības ministrijas pakļautībā. Komitejas sastāvā ir šādu institūciju pārstāvji – Aizsardzības ministrija, DVI, Satiksmes ministrija un VARAM. CERT sniedz tehnisku atbalstu izveidotajai komitejai, kā arī veic nacionālās kompetences iestādei noteiktos uzdevumus. Praksē Sertifikācijas komitejas uzdevums būs pieņemt lēmumu par konkrēta pakalpojumu sniedzēja sertifikāciju vai kvalifikācijas statusa piešķiršanu vai anulēšanu, balstoties uz informāciju, kuru iesniegs Aizsardzības ministrijas iesaistītās nodaļas auditori.  Savukārt auditori minēto informāciju sagatavos balstoties uz pakalpojumu sniedzēja iesniegtā pieteikuma analīzi, kurā tiks iesaistīti arī CERT tehniskie eksperti. Funkcijas, kuras saistītas ar ikdienas uzraudzību attiecībā uz kvalificētu un paaugstinātas drošības kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, USPS un kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinās Aizsardzības ministrijas attiecīgās nodaļas auditori un CERT tehniskie eksperti. VARAM paliek valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības uzraudzība, bet Satiksmes ministrijas kompetencē paliek ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšana un augstākā līmeņa domēna.lv un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētājam noteikto prasību uzraudzība. DVI tiek atstāti tikai ar personas datu aizsardzību saistīti drošības aspekti.

VARAM norāda, ka, lai nodrošinātu minēto risinājumu, būs nepieciešams veikt izmaiņas Elektronisko dokumentu likumā attiecībā uz USPS uzraudzības iestādi, kā arī izstrādāt Ministru kabineta noteikumus „Sertifikācijas komitejas nolikums”. Deleģējums Ministru kabineta noteikumiem „Sertifikācijas komitejas nolikums” tiks noteikts likumprojektā “Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums”.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40304968

Tagged:

2013-11-11  »  edgars

  1. Savs
    14 November 2013 @ 13:46

    AM kaut kas notiek, organizatoriski it kā velk uz pareizo pusi. Ceram. Beigās vajadzētu palikt vienai Nacionālajai ITD ar koordinācijas centru un pakļautajām daļām Sertifikācijas un Drošības kompetenču (infrastruktūras, HW un SW) un funkcijām atbilstošām nodaļām. Līdz šim nevarēja saprast, kurš “nevelk” CERT vai Nacionālā ITDP vai vienkārši nav atbildīgā.

Re: Sertifikācijas komiteju plāno veidot kā koleģiālu institūciju Aizsardzības ministra pakļautībāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>