Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Sagatavoti grozījumi Operatīvās darbibas likumā atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai

Kategorija: Juridiskie aspekti + Operatīvā darbība

interception

Likumprojekts „Grozījumi Operatīvās darbības likumā” (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, lai nodrošinātu augstāku cilvēktiesību ievērošanas garantēšanu operatīvās darbības procesā.

Dažas būtiskākās izmaiņas.
Lai saņemtu metadatus, kas pārsniedz 30 dienu periodu, būs nepieciešams prokurora akcepts:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
„(5) Operatīvo datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem – tas ir, tādu datu iegūšanu, kuru saglabāšana elektronisko sakaru komersantam noteikta likumā (saglabājamie dati), – veic ar operatīvās darbības subjekta vadītāja (priekšnieka) vai viņa pilnvarotas amatpersonas akceptu, pieprasot datus no elektronisko sakaru komersantiem. Saglabājamos datus, kas attiecas uz konkrētas galiekārtas savienojumiem vai savienojuma mēģinājumiem, ja šie dati konkrētā operatīvās darbības procesā iegūti vai tiek pieprasīti par laika posmu, kas pārsniedz 30 dienas, operatīvās darbības subjekts pieprasa ar prokurora akceptu.”.

Uzskaitīts, kādai informācijai ir jābut norādītai prokurora un tiesneša akceptā:

19. papildināt likumu ar jaunu 23.1, 23.2 un 23.3 pantu šādā redakcijā:
23.1 pants. Prokurora akcepts operatīvās darbības pasākuma veikšanai
23.2 pants. Tiesneša akcepts operatīvās darbības pasākuma veikšanai
23.3 pants. Prokurora un tiesneša akceptējamā operatīvās darbības pasākuma veikšanas pārskats

Noteikta detalizēta kārtība, kā pēc personas sūdzības jāveic amatpersonu rīcības pārbaude:

27. papildināt likumu ar jaunu 36., 37. un 38. pantu šādā redakcijā:
36. pants. Operatīvās darbības subjektu amatpersonu rīcības pārbaude
37. pants. Operatīvās darbības subjektu amatpersonu rīcības pārbaudes atzinums
38. pants. Paziņojums par operatīvās darbības subjektu amatpersonu rīcības pārbaudi

Pozitīvs jaunums, kas paredz operatīvās darbības objekta informēšanu. Diemžēl ar pārāk plaši piemērojamiem izņēmumiem:

„24.1 pants. Informācijas sniegšana par operatīvās darbības pasākumu veikšanu
(1) Pabeidzot operatīvās darbības procesu, operatīvās darbības subjekts informē personu, pret kuru tika veikts sevišķajā veidā veicamais operatīvās darbības pasākums, par veikto operatīvo darbību un laiku, kad pret personu tika veikts sevišķajā veidā veicamais operatīvās darbības pasākums.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto personu neinformē par veikto operatīvo darbību, ja tas var:
1) radīt kaitējumu citas personas likumīgajām tiesībām un interesēm;
2) atklāt operatīvās darbības slepenā palīga vai personas, kura konfidenciāli sniedza palīdzību operatīvās darbības subjekta amatpersonai, identitāti vai slepenās sadarbības faktu;
3) atklāt operatīvās darbības nodrošināšanai izveidotās segorganizācijas un citus maskēšanās līdzekļus;
4) atklāt operatīvās darbības pasākumu organizāciju, metodiku un taktiku;
5) kaitēt operatīvās darbības uzdevumu izpildei;
6) kaitēt kriminālprocesam.

Avoti:
MK: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40289026

2014-01-26  »  edgars

Re: Sagatavoti grozījumi Operatīvās darbibas likumā atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūraiTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>