Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2013.gadā

Kategorija: AM + cert.lv

art_ndp

Padome ir centrālā institūcija valsts un privātā sektora informācijas apmaiņai un sadarbībai informācijas tehnoloģiju drošības jautājumos un tās darbību nodrošina Aizsardzības ministrija. Kopumā 2013.gadā tika organizētas piecas Padomes sēdes. Padome ir pastiprinājusi sadarbību ar nozares nevalstiskajām organizācijām, uzaicinot tās pārstāvjus piedalīties atsevišķās sēdēs, kā arī regulāri organizējot Padomes pārstāvju un ekspertu tikšanās viedokļu apmaiņai par aktuāliem jautājumiem un plānošanas dokumenta – pamatnostādņu „Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam” izstrādē. Nevalstisko sektoru pārstāvēja Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Interneta asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, biedrība „ISACA Latvijas nodaļa”, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kā arī Latvijas Pašvaldību savienība.

2013.gada 1.oktobra sēdē Padome atbalstīja ekspertu priekšlikumu pilnveidot dokumentā izmantoto terminoloģiju un pielietot terminu „kiberdrošība”, aizvietojot arī nosaukumā esošo „informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija” uz „kiberdrošības stratēģija”.

Padome turpināja iesākto praksi apmainīties ar informāciju par nozarē aktuālajiem jautājumiem dažādos tās sektoros, kā arī pārrunāt problēmas. Padomes sēžu dienaskārtībā izskatīti tādi jautājumi kā interneta portāla Delfi tiesas prāva Eiropas Cilvēktiesību tiesā par cieņas aizskaršanu internetā, sociālā tīkla Ask.fm incidenti un kaitīga interneta satura uzraudzība, ASV priekšlikums par sadarbību kiberdrošības jomā ar Baltijas valstīm, kā arī plānotās aktivitātes ES kiberdrošības mēneša ietvaros 2013.gada oktobrī.

Avoti:
MK: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4663

Tagged:

2014-02-18  »  edgars

Re: Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2013.gadāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>