Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tiesībsargs: kriminālatbildība privātpersonām iegādāties un glabāt pretnoklausīšanās ierīces atbilst Satversmei

Kategorija: Izlūkošana + Juridiskie aspekti + Operatīvā darbība

interception

1) likumdevējs ir ierobežojis personas tiesības ar tehniskiem līdzekļiem veikt aizsardzības pasākumus pret Satversmes 96.pantā garantēto tiesību aizskārumu;
2) Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. pantā noteiktais ierobežojums iegādāties un lietot Noteikumu Nr.645 pielikuma sadaļas Nr.l0A905 e) punktā noteiktās ierīces ir samērīgs ar leģitīmo mērķi – novērst iespēju kavēt noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, atklāšanu un novēršanu;
3) Labums, ko gūst sabiedrība no ierobežojuma iegādāties un lietot Noteikumu Nr.645 pielikuma sadaļas Nr. 10A905 e) punktā noteiktās ierīces, ir būtiskāks par personas interesēm nodarīto kaitējumu. Attiecīgi aizliegums privātpersonām iegādāties un glabāt ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai ir uzskatāms par samērīgu.

Tad analoģiski arī par šifrēšanas (piemēram, HTTPS) izmantošanu būtu jāparedz kriminālatbildība. Traucē tikai izmeklēšanas iestādēm veikt operatīvās darbības pasākumus. Jūsu korespondences noslēpumu sargā likums – šifrēšana nav nepieciešama!
Avoti:
Pietiek.com: http://www.pietiek.com/raksti/tiesibsarga_oficialais_atzinums_latvijas_republika_jusu_maja_nav_jusu_pils

2014-04-24  »  edgars

  1. EX
    9 May 2014 @ 12:20

    Tieši tā, nekas netraucē izmantot datupakalpojumus. Interesanti, ka IT eksperti jau sliecas uz totālu trafika šifrēšanu.

Re: Tiesībsargs: kriminālatbildība privātpersonām iegādāties un glabāt pretnoklausīšanās ierīces atbilst SatversmeiTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>